Potilasvahinkolakia voidaan soveltaa, jos alla luetellut edellytykset täyttyvät. Voit myös tehdä testin asian arvioimiseksi.

  1. Potilaalle on aiheutunut henkilövahinko (sairaus, vamma tai muu objektiivisesti todettavissa oleva terveydentilan tilapäinen tai pysyvä heikentyminen tai kuolema)
  2. Vahinko on aiheutunut potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä (sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla annetussa hoidossa, sairaankuljetuksessa, näytteenotossa, kuntoutuksessa, fysikaalisessa hoidossa tai reseptilääkkeen toimittamisessa apteekissa). Myös terveydenhuollon laitosten ulkopuolinen toiminta voi olla lain piirissä, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. lääkäri, hammaslääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, koulutettu naprapaatti jne. Katso kattava luettelo Valviran kotisivuilta). Katso mitä ei korvata.
  3. Vahingoittuneen on oltava potilas, eli tutkimuksen tai hoidon kohteena oleva henkilö (myös tervettä lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvaa henkilöä sekä veren- tai kudoksenluovuttajaa pidetään potilasvahinkolain tarkoittamana potilaana).
  4. Vahinko on tapahtunut potilasvahinkolain voimassaoloaikana eli 1.5.1987 tai sen jälkeen. (Lisäksi vahinkoilmoituksen määräaika ei ole saanut umpeutua.)
  5. Vahinko on tapahtunut Suomen maantieteellisellä alueella.


Näiden edellytysten täyttyessä arvioidaan, onko kysymyksessä korvattava potilasvahinko. Korvausperusteet on avattu tarkemmin Vahinkotyypit -osiossa.

Mikäli potilasvahinkolain soveltamisen edellytykset eivät täyty tapauksessasi, emme voi korvata vahinkoa. Voit lukea potilaan muusta oikeusturvasta sivulta Potilaan oikeudet.

Lue seuraavan otsikon alta miten toimia, jos potilasvahinkolain edellytykset täyttyvät tapauksessasi.

29.01.2019