Lakisääteinen potilasvakuutus on pohjoismainen erikoisuus

Uutinen 5.5.2017

Muualla kuin pohjoismaissa vastuu terveydenhuollon vahingoista perustuu normaalin vahingonkorvausoikeuden tavoin tahallisuuteen tai tuottamukseen. Se tarkoittaa, että korvauksen saamiseksi on löydettävä yksilöity vahingon aiheuttaja, jolta korvausta voidaan hakea.

Useissa maissa korvausta on haettava kanteella tuomioistuimessa, jolloin riskinä ovat suuret oikeudenkäyntikulut. Ja vaikka tuomion saisi, on mahdollista, että vahingon aiheuttajalla ei ole maksukykyä tai vakuutusta vahingon varalle. Silloin potilas jää ilman korvauksia, vaikka hän olisi siihen oikeutettu.

Vakuutuksia on terveydenhuollon toimijoille saatavilla muuallakin kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Terveydenhuolto on riskialtista toimintaa, koska henkilövahinkojen seuraukset voivat olla pitkäaikaisia ja kalliita, ja vahinkoja voi sattua määrällisesti paljon. Maissa, joissa korvaukset ovat suuria, vakuutukset ovat kalliita. Korkean riskin toimenpiteitä tekeville lääkäreille vakuutuksia ei välttämättä myönnetä lainkaan ja pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että lääkärit kieltäytyvät tekemästä toimenpiteitä tai peittelevät sattuneita vahinkoja korvausvastuun pelossa.

Järjestelmä tuo turvaa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle

Pohjoismainen järjestelmä ei etsi syyllisiä vaan syitä, jotka johtivat haitallisen seuraamuksen syntymiseen. Potilasvakuutuskeskus ei jaa huomautuksia, moitteita tai rangaistuksia, vaan se ottaa puolueettomana toimijana kantaa pelkästään siihen, täyttyvätkö laissa säädetyt korvaamisen edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, PVK maksaa potilaalle lain mukaiset korvaukset.

Potilaan kannalta järjestelmä on helppo. Vahinkoilmoituksen täyttäminen riittää eikä maksullista avustajaa tai tuomioistuinmenettelyä tarvita. Tarvittaessa apua voi pyytää potilasasiamieheltä, joka löytyy jokaisesta hoitolaitoksesta.

Lääkärin puolestaan ei tarvitse pelätä, että joutuisi mahdollisesta vahingosta henkilökohtaiseen korvausvastuuseen. Vakuutusturva on hoidettu työnantajan taholta ja yksityinen ammatinharjoittajakin voi sen helposti ja kohtuuhintaisesti hankkia. Vakuutusturva ja potilaan oikeus korvauksiin on turvattu, vaikka vakuutus olisi syystä tai toisesta jäänyt hankkimatta.

Lisätietoja: 
Yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen, p. 040 450 4632
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

 

05.05.2017