Koulutuksella kohti turvallisempaa terveydenhuoltoa

Blogi 13.4.2018

Näin jälkikäteen on hämmentävää oivaltaa, kuinka vähän potilasturvallisuudesta puhuttiin lääketieteen opintojen aikana. Toki haittavaikutuksia ja mahdollisia komplikaatioita käytiin läpi eri sairauksien hoidon yhteydessä, ja hoidon hyötyjen ja haittojen punnitsemista korostettiin toistuvasti. Potilasturvallisuutta vaarantavien tekijöiden tunnistamiseen tai lääkärin keinoihin pienentää turvallisuusriskejä ei kuitenkaan juuri puututtu.

Tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että potilasturvallisuuskoulutuksella on vaikutusta. Yhdysvalloissa jo kahden lyhyen potilasturvallisuusaiheisen opetustilaisuuden lisääminen lääketieteen opiskelijoiden koulutusohjelmaan paransi merkittävästi opiskelijoiden kykyä tunnistaa vahinkojen tai hoitovirheiden syitä (1). Heillä oli myös parempi valmius korjaavien toimenpiteiden ehdottamiseen kuin ilman kyseistä koulutusta. Tutkimusryhmä Australiasta puolestaan raportoi, että sairaalan koko henkilökunnalle suunnatulla kommunikaation parantamiseen tähtäävällä potilasturvallisuuskoulutuksella saatiin aikaan muutoksia käyttäytymisessä sekä yksilöiden, ryhmien että organisaation tasolla (2).

Turvallisuuden parantumisen mittaaminen on haastavaa, ja kaikissa tutkimuksissa johtopäätökset eivät ole olleet yhtä myönteisiä. On kuitenkin selvää, että mikäli koulutusta potilasturvallisuudesta ei ole, taidot sen tavoitteelliseen kehittämiseen ovat heikot. Pitämällä aihetta näkyvillä koulutuksessa viestitään siitä, että se on tärkeä.

Suomessa oli vuosina 2011–2015 käynnissä kansallinen THL:n koordinoima Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma. Tuolloin potilasturvallisuuskoulutusta määrätietoisesti kehitettiin ja järjestettiin valtakunnallisella tasolla. Viimeisimmät Potilasturvallisuuspäivät järjestettiin vuonna 2015.

Suomen terveydenhuolto on suurten muutosten keskellä. Nyt jos koskaan tarvitaan potilasturvallisuuskoulutusta ja -osaamista. Ne ovat välttämättömiä, jotta potilasturvallisuuden toteutuminen voidaan varmistaa isojen organisaatiomuutosten ja sairaalahankkeiden keskellä. Sote-uudistuksesta riippumatta jatkuva muutos on uusi normaali.

Uuden ajan Potilasturvallisuuspäivät

Seitsemän alan keskeistä toimijaa (Farmasialiitto, Lääkäriliitto, Potilasturvallisuusyhdistys, Potilasvakuutuskeskus, Hoitotyön tutkimussäätiö, Sairaanhoitajaliitto ja Fioca Oy) ovat yhdistäneet voimansa ja järjestävät ensi syksylle uuden ajan Potilasturvallisuuspäivät. Kutsumme kaikki potilasturvallisuuden johtamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt julkisella ja yksityisellä sote-sektorilla sekä oppilaitoksissa ja yliopistoilla Marina Congress Centeriin 11.–12.10.2018 saamaan uusia eväitä työhönsä.

Ohjelma on huolella valmisteltu ja luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja ja värikästä keskustelua potilasturvallisuudesta uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Nettisivuilla (www.potilasturvallisuuspaivat.fi) voi tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua tapahtumaan.

Yhdessä olemme vahvempia, ja voimme oppia toisiltamme paljon. Tiedon lisäämisen rinnalla koulutustapahtuman oleellinen tavoite onkin tarjota miellyttävä ympäristö ja tilaisuus muiden huippuammattilaisten kanssa verkostoitumiseen.

Maiju Welling
Potilasturvallisuuslääkäri, PVK

Lähteet:

  1. Hall LW, Scott SD, Cox KR, Gosbee JW, Boshard BJ, Moylan K, Dellsperger KC. Effectiveness of patient safety training in equipping medical students to recognise safety hazards and propose robust interventions. Qual Saf Health Care. 2010 Feb;19(1):3-8.
  2. Lee P, Allen K, Daly M. A 'Communication and Patient Safety' training programme for all healthcare staff: can it make a difference? BMJ Qual Saf. 2012 Jan;21(1):84-8.
13.04.2018