PVK:n asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä 2019

Uutinen 20.8.2019

Potilasvakuutuskeskus (PVK) tekee joka toinen vuosi syys–lokakuussa kyselyn, jolla kartoitetaan vahinko- ja korvausasiakkaiden mielipiteitä toiminnan ja palvelujen laadusta. Seuraava kysely tehdään nyt syksyllä 2019.

– Palaute työstämme auttaa meitä kehittämään palvelujamme. Toivomme, että asiakkaillamme olisi hetki aikaa vastata kysymyksiin. Kyselyyn vastaamisesta voi kuitenkin aina kieltäytyä, sanoo korvauspäällikkö Elina Muukkonen.

Kyselyn osallistujat poimitaan elo–syyskuussa korvausasioissa asioineiden joukosta. Kyselyn toteuttaa Feelback Oy ja se tehdään puhelinhaastatteluna, joka kestää 5–10 minuuttia.

Kyselyn toteuttajalle luovutetaan vain asiakkaamme puhelinnumero. PVK ei siis anna mitään terveydentilaa tai korvausasiaa koskevia tietoja. Yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja ne hävitetään välittömästi kyselyn valmistuttua.  

Lisätietoja
korvauspäällikkö Elina Muukkonen, Potilasvakuutuskeskus 
puh. 040 4504 604
elina.muukkonen(@)vakuutuskeskus.fi

20.08.2019