Potilasvakuutuskeskukselle ilmoitettiin viime vuonna 8 522 vahinkotapausta – ilmoitusmäärässä pientä laskua

Tiedote 29.3.2019

Potilasvahinkoilmoitusten määrä jatkoi vuonna 2018 hienoista laskuaan, kun Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) ilmoitettiin 8 522 uutta vahinkotapausta. Noin joka kolmas korvauksenhakijoista sai myönteisen korvauspäätöksen.

Vahinkoilmoitusten määrä kääntyi muutaman vuoden nousun jälkeen hienoiseen laskuun vuonna 2017, ja laskeva trendi jatkui edelleen viime vuonna. Vuonna 2018 vahinkoilmoituksen teki 7 044 korvauksenhakijaa, kun ilmoittajia vuotta aiemmin oli reilut sata enemmän. Ilmoitukset koskivat yhteensä 8 522 eri hoitopaikkaa.

Korvausratkaisun sai 7 657 korvauksenhakijaa yhteensä 9 556 ilmoittamaansa tapaukseen. Korvauksenhakijoista vajaa kolmannes sai myönteisen ratkaisun asiaansa vähintään yhden ilmoittamansa hoitopaikan osalta. Kaikista ilmoitetuista tapauksista korvattaviksi arvioitiin lähes joka neljäs.

Tiedot käyvät ilmi Potilasvakuutuskeskuksen vuosiraportista 2018. PVK käsittelee keskitetysti kaikki potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. Lakiin perustuva potilasvakuutusjärjestelmä antaa turvaa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle potilasvahingon sattuessa.

– Aiempien vuosien ilmoitusmäärien kasvusta johtuen meillä on ollut korvauskäsittelyssä ruuhkaa, jota pystyimme viime vuonna hyvin purkamaan. Ratkaisuja tehtiin yli tuhat enemmän kuin uusia tapauksia ilmoitettiin. Keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna 8,5 kuukautta, ja sen odotetaan tänä vuonna edelleen nopeutuvan”, kertoo yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen.

Korvattavat vahingot liittyivät useimmiten leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin, joiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 1 041. Niistä vajaa puolet liittyi tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteisiin. Hammashoidon yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 337, joista 142 oli sattunut juurihoidon yhteydessä ja 113 proteettisen hoidon yhteydessä.

PVK maksoi korvauksia yhteensä 40,7 miljoonaa euroa, sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut. Eniten vahingonkorvauksia maksettiin ansionmenetyksestä.

Lisätietoja
Yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen, puh. 040 450 4632
Korvauspäällikkö Elina Muukkonen, puh. 040 450 4604

Vuosiraportti 2018, Potilasvakuutuskeskus. Potilasvakuutuskeskukselle ilmoitetut tapaukset ratkaisuvuosittain vuosilta 2013–2018.

Ilmoitamme sairaanhoitopiireistä vain kokonaiskorvausluvut. Yksityiskohtaisempia tietoja voi tiedustella sairaanhoitopiireiltä.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoja. Keskuksen jäseniä ovat kaikki Suomessa potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana.

 

29.03.2019