Asiakaskysely syyskuussa

Toteutamme vuosittain syyskuussa kyselyn, jolla kartoitamme asiakkaidemme mielipiteitä toimintamme ja palvelumme laadusta. Kyselyn toteuttaa toimeksiannostamme Feelback Oy.

Kysely tehdään puhelinhaastatteluna, joka kestää 5–10 minuuttia. Vastaajat poimitaan elo–syyskuussa kanssamme asioineiden asiakkaiden joukosta. Luovutamme kyselyn toteuttavalle taholle ainoastaan asiakkaamme puhelinnumeron, emme mitään terveydentilaa tai korvausasiaa koskevia tietoja. Yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja ne hävitetään välittömästi kyselyn valmistuttua.

Palaute työstämme auttaa meitä kehittämään palveluamme, joten toivomme, että asiakkaillemme olisi hetki aikaa vastata kysymyksiin. Kyselyyn on mahdollisuus myös kieltäytyä vastaamasta. 

Kiitämme jokaista vastaajaa jo etukäteen.

Koonti viime vuoden kyselyn tuloksista löytyy blogista.