Korvauspäätös on selkeä ja hyvin perusteltu

Uutinen 23.11.2020

Neljä viidestä Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) asiakkaista kokee, että heidän saamansa korvauspäätös on selkeä ja hyvin perusteltu. Tiedot käyvät ilmi PVK:n asiakastyytyväisyyskyselystä, joka tehtiin marraskuussa 2020 puhelinhaastatteluna.

Kyselyyn vastasi 300 PVK:n asiakasta, joista noin puolet oli saanut myönteisen korvauspäätöksen ja 40 prosentilla asian käsittely oli vielä kesken. Suurin osa kyselyyn vastanneista, 59 %, oli naisia, mikä vastaa naisten osuutta kaikista korvauksenhakijoista. Ikääntyneiden osuus korostuu vastauksissa, sillä vastaajista noin puolet oli yli 60-vuotiaita, kuten yli 40 % PVK:n asiakkaistakin.

– Keräämme tietoja vahinko- ja korvausasiakkaidemme mielipiteistä vuosittain. Saamme kyselystä arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi. Tavoitteenamme on tulevina vuosina kehittää erityisesti asiakaskirjeidemme selkeyttä ja päätösten perusteluja, kertoo korvauspäällikkö Elina Muukkonen Potilasvakuutuskeskuksesta.

Puolet vastanneista kertoo saaneensa tiedon mahdollisuudesta vahinkoilmoitukseen tekemiseen hoitohenkilöstöltä. Potilasasiamies, sukulainen tai tuttava olivat seuraavaksi yleisimpiä tietolähteitä.

Puhelimitse yhteyttä PVK:een oli ottanut 46 % vastaajista, ja heistä selvä enemmistö arvioi puhelinpalvelun olevan sekä ystävällistä että asiantuntevaa. Verkkosivuja pvk.fi kertoi hyödyntäneensä reilut puolet PVK:n vahinko- ja korvausasiakkaista. Verkkosivuja hyödynsivät lähes kaikki alle 30-vuotiaat.

Kysyttäessä kokonaiskouluarvosanaa PVK:n toiminnasta keskiarvoksi tuli 7,6, mikä on hieman edellisvuotta parempi. Myönteisen päätöksen saaneet antoivat paremman kouluarvosanan PVK:lle kuin kielteisen päätöksen saaneet.

– On ymmärrettävää, että kielteisen päätöksen saaneet ovat tyytymättömämpiä kuin ne, joille on maksettu korvauksia. Tavoitteemme kuitenkin on, että asiakkaat voisivat olla tyytyväisiä palveluumme päätöksen lopputuloksesta riippumatta, Muukkonen toteaa.

Lisätietoja
Korvauspäällikkö Elina Muukkonen
puh. 040 450 4604
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi