Potilasvakuutuskeskuksen kysely: Useimmiten tieto mahdollisuudesta tehdä potilasvahinkoilmoitus saadaan hoitohenkilöstöltä

Uutinen 4.12.2019

Lähes joka toinen Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) asiakkaista kertoo saaneensa tiedon mahdollisuudesta vahinkoilmoitukseen tekemiseen hoitohenkilöstöltä. Potilasasiamies, sukulainen tai tuttava olivat seuraavaksi yleisin tietolähde.

Tiedot käyvät ilmi PVK:n asiakastyytyväisyyskyselystä, joka tehtiin marraskuussa 2019 puhelinhaastatteluna. Kyselyyn vastasi 300 PVK:n asiakasta, joista noin joka toinen oli saanut myönteisen korvauspäätöksen. Suurin osa kyselyyn vastanneista, 62 %, oli naisia, mikä myös vastaa naisten osuutta kaikista korvauksenhakijoista (60 %). Iäkkäiden osuus korostuu vastauksissa, sillä vastaajista noin puolet oli yli 60-vuotiaita ja yli neljännes 70-vuotiaita.

– Keräämme tietoja vahinko- ja korvausasiakkaidemme mielipiteistä vuosittain. Saamme kyselystä arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi. Tavoitteenamme on jatkossa kehittää erityisesti päätöstemme perusteluja ja ymmärrettävyyttä, kertoo korvauspäällikkö Elina Muukkonen Potilasvakuutuskeskuksesta.

Asiakkaiden enemmistö arvioi päätökset ymmärrettäviksi

Vahinkoilmoitusta, samoin kuin saamaansa korvauspäätöstä, piti riittävän ymmärrettävänä ja selkeänä noin 80 % vastaajista. Päätöksen perusteluja piti riittävän ymmärrettävinä 70 % vastaajista.

Puhelimitse yhteyttä PVK:een oli ottanut 44 % vastaajista, ja heistä selvä enemmistö arvioi puhelinpalvelun olevan sekä ystävällistä että asiantuntevaa. Verkkosivuja pvk.fi kertoi hyödyntäneensä noin 45 % PVK:n vahinko- ja korvausasiakkaista. Eniten verkkosivuja hyödynsivät alle 30-vuotiaat. Jopa 85 % vastaajista kertoi, että löysi riittävästi tietoa pvk.fi-sivuilta.

Kysyttäessä kokonaiskouluarvosanaa PVK:n toiminnasta keskiarvoksi tuli 7,5. Myönteisen päätöksen saaneet antoivat paremman kouluarvosanan PVK:lle kuin kielteisen päätöksen saaneet.

– On ymmärrettävää, että kielteisen päätöksen saaneet ovat tyytymättömämpiä kuin ne, joille on maksettu korvauksia. Tavoitteemme kuitenkin on, että asiakkaat voisivat olla tyytyväisiä palveluumme päätöksen lopputuloksesta riippumatta, korvauspäällikkö Muukkonen toteaa.

Lisätietoja
Korvauspäällikkö Elina Muukkonen
puh. 040 450 4608
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi