Lomakkeet korvauksenhakijalle

Korvaushakemuslomake täytetään ja palautetaan vasta kun Potilasvakuutuskeskus on antanut myönteisen korvauspäätöksen.

Lue lisää kohdasta Korvausten maksaminen.

Huomioi, että lomaketta ei voi lähettää sähköisesti, koska se on allekirjoitettava. Voit esitäyttää lomakkeen sähköisesti ja sen jälkeen tulostaa ja toimittaa sen Potilasvakuutuskeskukseen:

Potilasvakuutuskeskus
PL 1
00084 VAKUUTUSKESKUS

KORVAUSHAKEMUKSET

Korvaushakemus potilasvahingosta

Korvaushakemus potilasvahingosta johtuvasta kuolemantapauksesta


TYÖNANTAJAN PALKKAILMOITUS

Työnantaja, jolta Potilasvakuutuskeskus on pyytänyt selvityksen aiheutuneen ansionmenetyksen suuruudesta, voi antaa selvityksen täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Työnantajan palkkailmoitus

 

Jos et pysty tulostamaan lomakkeita, voit saada paperisen lomakkeen myös:

  • Hoitolaitoksen potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä
  • Sähköpostitse osoitteesta lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi
  • Soittamalla Potilasvakuutuskeskukseen, p. 040 450 4590.
22.06.2020