Terveydenhuollon ammattilainen tarvitsee potilasvakuutuksen myös vapaaehtoistyössä

Potilasvakuutuskeskus (PVK),
13.6.2024 | Tiedote

Kesän festivaaleilla, urheilukilpailuissa ja muissa tapahtumissa on paikalla vapaaehtoisia lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia vieraiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Potilasvakuutus tulee olla myös vapaaehtoistehtävissä toimiessa.

Terveydenhuollon ammattihenkilö, joka lupautuu omaan lukuunsa huolehtimaan tapahtuman ensiaputehtävistä, vastaa itse siitä, että hänellä on toiminnan kattava potilasvakuutus. Vakuuttamisvelvollisuuteen ei vaikuta, saako tehtävästä korvauksen, vai onko kyseessä vapaaehtoistyö.

Jos ensiaputoiminnasta vastaa jokin yhteisö, kuten tapahtumanjärjestäjä tai erillinen ensiaputoiminnasta vastaava taho, vakuuttamisvelvollisuus on kyseisellä organisaatiolla. Jos kaikilla tapahtuman ensiaputehtävissä toimivilla terveydenhuollon ammattilaisilla itsellään on potilasvakuutus, ei tapahtuman tai ensiavun järjestäjän tarvitse ottaa erillistä potilasvakuutusta.

Potilasvakuutuksen kattavuus on kuitenkin hyvä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä tai potilasvakuutuksen ryhmävakuutuksena tai ryhmäetuvakuutuksena tarjoavasta ammattiliitosta. Esimerkiksi Lääkäriliiton potilasvakuutus kattaa vapaaehtoistyön vain sellaisissa pienimuotoisissa tapahtumissa, joissa lääkäri toimii yksin ainoana lääkärinä, tai lääkärit toimivat peräkkäin vuoroissa.

Jos tapahtumassa lääkärinä toimimisesta tehdään työsopimus ja maksetaan palkkaa, kyse ei ole vapaaehtoistyöstä. Tällöin tapahtumajärjestäjä vastaa työnantajana normaalisti potilasvakuutuksen ottamisesta.

- Potilasvahinko voi sattua myös vapaaehtoistyössä, ja siksi on tärkeää varmistaa, että vakuutus on voimassa. Lisäksi vapaaehtoistyössä on muistettava huolehtia asianmukaisista potilasasiakirjamerkinnöistä. Ne helpottavat myös mahdollisen vahingon selvittämistä, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen muistuttaa.

Hätätilanteessa annettu hoito on aina vakuutettu

Terveydenhuollon ammattihenkilön antama kiireellinen hoito muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä on potilasvakuutettu suoraan lain auttamisvelvollisuutta koskevan erillisen säännöksen nojalla. Apua voi joutua antamaan esimerkiksi kadulla, yleisötapahtumassa tai muulla yleisellä paikalla. Nämä niin kutsutut auttamisvahingot korvataan potilasvakuutusjärjestelmästä, vaikka henkilöllä olisi voimassa oleva oma potilasvakuutus.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki Suomessa annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. PVK toimii potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.pvk.fi

Lisätietoja:
Johtaja Minna Plit-Turunen, p. 040 450 4632
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
viestintä: 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki Suomessa annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. PVK toimii potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.pvk.fi