Uusi potilasturvallisuuslääkäri toivoo tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa

Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) uutena potilasturvallisuuslääkärinä aloittaa 14.8. erikoislääkäri ja lääketieteen ja kirurgian tohtori Morag Tolvi.

PVK:n potilasturvallisuuslääkäri vaihtuu, kun vuodesta 2017 potilasturvallisuuslääkärinä toiminut Maiju Welling siirtyy urallaan uusiin haasteisiin.

Potilasturvallisuuteen liittyvät asiat ovat Morag Tolville entuudestaan tuttuja, sillä hän on toiminut laatulääkärinä ja tehnyt myös potilasturvallisuuteen liittyvää tutkimusta. Lisäksi Tolvi suorittaa parhaillaan terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyttä, joka on osa Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmää.

- Potilasturvallisuusasiat kiinnostavat minua, koska terveydenhuollossa potilas on kaiken toiminnan keskiössä. Meidän pitää aina miettiä, toimimmeko turvallisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti. Muuten toiminta on täysin turhaa, ja voi pahimmassa tapauksessa jopa vahingoittaa potilasta, Morag kuvailee. 

Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkärin tehtävänä on pitää yhteyttä sekä hyvinvointialueisiin ja hoitolaitoksiin että muihin potilasturvallisuutta edistäviin toimijoihin Suomessa ja Pohjoismaissa. Potilasturvallisuuslääkärillä on näköalapaikka suomalaisiin hoitolaitoksiin ja niiden hoitokäytäntöihin.

- Haluaisin viedä ruohojuuritasolle tietoa PVK:n toiminnasta ja näyttää, kuinka tärkeää sen toiminta on. Haluan myös edesauttaa yhteistyötä terveydenhuollon kanssa ja madaltaa kynnystä PVK:n ja terveydenhuollon välisen tutkimuksen tekemiseen, Morag kertoo.

- Potilasvakuutuskeskus tekee työtä potilasturvallisuuden eteen monella rintamalla. Tuotamme vahinkotietoa eri muodoissa potilasvahinkojen ehkäisemiseksi, ja pyrimme edistämään myös vahingoista oppimisen kulttuuria hoitolaitoksissa. Potilasturvallisuuslääkäri toimii tärkeänä linkkinä meidän ja hoitolaitosten välillä, tuoden meille viestiä myös potilastyön arjesta, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen sanoo.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa, vuosittain yli 9 000 tapausta. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. PVK toimii potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten turvana ja edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoja. Keskuksen jäseniä ovat kaikki Suomessa potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt. www.pvk.fi