Hoitovirhe – henkilökohtainen katastrofi vai koko työyhteisön oppimismahdollisuus?

Hoitovirheet, niiden epäilyt ja muut haittatapahtumat kuormittavat terveydenhuollon ammattilaisia, eivätkä kaikki tiedä, mistä apua voisi saada. Potilasvahingot voivat johtaa jopa ammatin vaihtoon, jos ammattilainen jää tapauksen jälkeen yksin vaikeiden tunteidensa ja ammatillisen epävarmuutensa kanssa.

Hoitohenkilökunnan tueksi kehitetty Second victim -protokolla pyrkii auttamaan haittatapahtumassa mukana ollutta ammattilaista tapahtuneen käsittelyssä ja siitä toipumisessa. Second victim -protokolla korostaa työyhteisön vastuuta tilanteessa. Esimiehellä on tärkeä rooli protokollan toimeenpanossa ja tapahtuneesta oppimisen varmistamisessa. Vaikka kyseessä olisi virhe, se on tehty vahingossa ja siitä oppiminen on koko työyhteisön mahdollisuus - ja velvollisuus. Protokolla edistää nopeaa työhön paluuta ja ammatillisen itsetunnon palautumista.

- Virheistä puhuminen ei ole perinteisesti ollut kovin luonteenomaista lääkäreille. Nykyaikaisen turvallisuusajattelun myötä on onneksi menty siihen suuntaan, että virheiden tekeminen on tunnustettu myös lääkäreiden inhimilliseksi ominaisuudeksi. Meillä on velvollisuus luoda kulttuuri, jossa ketään ei jätetä yksin ja jossa jokainen virhe nähdään mahdollisuutena tunnistaa systeemin heikkouksia ja korjata niitä, painottaa potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) järjestää Lääkäri 2023 -tapahtumassa perjantaina 27.1.2023 kurssin ”Ammattitaitoani arvostellaan - työura katkolla vai oppimisen paikka?” Kurssin tavoitteena on antaa eväitä ammatillisten vastoinkäymisten käsittelyyn ja niistä toipumiseen. Asiaa lähestytään käytännön kokemusten ja opettavaisten potilasvahinkotapausten muodossa. Second victim -protokollan esittelyn lisäksi kurssilla kerrotaan Valviran tekemästä viranomaisvalvonnasta ja siitä, millaista tukea Lääkäriliitto voi hoitovirhe-epäilyssä tarjota.

Kurssi tarjoaa sekä potilastyötä tekevälle ammattilaiselle että esimiesasemassa oleville johtohenkilöillekin ajatuksia potilasturvallisuuskulttuurin ja oman yksikön toimintamallien kehittämiseen.

Kurssiesittely: Ammattitaitoani arvostellaan - työura katkolla vai oppimisen paikka? pe 27.1. klo 13.30–16.30

Potilasvakuutuskeskus Lääkäripäivillä: Osasto 1a30.
Second victim -protokollan asiantuntijoita osastolla:

  • to 26.1. klo 11–11.30
  • pe 27.1. klo 10–10.30, 11–11.30 ja 12–12.30.

Lisätietoja: Potilasvakuutuskeskus, viestintä: 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi

Lisätietoja Lääkäripäivistä medialle: https://laakaripaivat.fi/2023/medialle/

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. PVK toimii potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.pvk.fi