Videosarja kokoaa perustiedot potilasturvallisuudesta ja -vahingoista

Potilasvakuutuskeskus on julkaissut viisiosaisen videosarjan terveydenhuoltoalalla toimiville ja alaa opiskeleville. Videoilla on kerrottu perustiedot potilasvahinkoilmoituksesta ja sen käsittelystä sekä terveydenhuollon vaaratapahtumista ja potilasturvallisuuden parantamisesta.

- Potilasturvallisuuskoulutuksen kysyntä yleisesti on lisääntynyt. Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tulisi tuntea potilasvakuutusjärjestelmän peruspiirteet ja etenkin vahingoista oppimisen periaate. Tämän vuoksi halusimme tehdä vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä olevan koulutuskokonaisuuden, jonka avulla voi hankkia hyvän peruskäsityksen potilasvahinkoihin liittyvistä asioista, potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling toteaa.

Videot ovat katsottavissa maksutta PVK:n verkkosivuilla. Ne toimivat sekä itseopiskelumateriaalina että oppilaitoksissa opettajan työn tukena. Yhdessä videot muodostavat kattavan kokonaisuuden potilasvakuuttamisesta, mutta ne toimivat myös yksittäin katsottuina. Videot ovat noin 10 min pituisia ja ne on tekstitetty.

Katso videosarja tästä