Psykiatrian erikoisaloilla potilasvahinkojen raportointi vähäistä

Tuoreessa tutkimuksessa vertailtiin Potilasvakuutuskeskukseen vuosien 2003 ja 2016 välillä rekisteröityjä psykiatrian ja neurologian alojen potilasvahinkoilmoituksia. Tutkimuksen aikana PVK:ssa rekisteröitiin 1 130 psykiatrian ja 1 753 neurologian alan potilasvahinkoilmoitusta.

Joona Vintturi, Juho Niemi, Maiju Welling ja Olli Kampman toteuttivat tutkimuksen psykiatrian alojen potilasvahinkoilmoituksista. Suomessa ei ole aiemmin tutkittu psykiatrian alojen potilasvahinkoilmoituksia. Kansainvälistä tutkimusta aiheesta on.

Psykiatrian erikoisaloilla potilasvahinkoja raportoidaan huomattavasti vähemmän ja tulkitaan harvemmin potilaalle korvattavaksi kuin neurologian aloilla.

‒  Psykiatria on aliedustettu potilasvahinkotilastoissa. Halusimme analysoida sitä, millaisia ilmoitetut vahingot ovat ja onko korvausprosentissa eroa verrokkialaksi valitun neurologian kanssa, kertoo Maiju Welling

Tutkimusaikana PVK:ssa rekisteröitiin 1 130 psykiatrian ja 1 753 neurologian alan potilasvahinkoilmoitusta. Korvauksiin johti 12 % psykiatrian ja 23 % neurologian vahingoista. Psykiatrian vahinkoilmoituksista 26 % liittyi psykoosiin sekä tahdonvastaiseen hoitoon ja 28 % lääkehoidosta tai muusta biologisesta hoidosta koettuun haittaan.

Psykiatrian alan potilasvahinkoilmoituksia ei ole Suomessa aiemmin tutkittu.

‒  Tutkimusaihe on tärkeä hoitoketjun läpinäkyvyyden kannalta. On myös tärkeää huolehtia siitä, että psykiatrista hoitoa saavien potilaiden oikeudet toteutuvat siinä missä muidenkin potilaiden. Tähän kuuluu potilaiden tai omaisten informointi mahdollisuudesta tehdä potilasvahinkoilmoitus silloin kuin on aihetta epäillä potilasvahingon mahdollisuutta, tiivistää Welling.

Lue lisää: