PVK toteuttaa asiakaskyselyn syyskuussa

Toteutamme vuosittain syyskuussa kyselyn, jolla kartoitamme asiakkaidemme mielipiteitä toimintamme ja palvelumme laadusta. Kyselyn toteuttaa toimeksiannostamme IRO Research Oy:n puhelinhaastatteluna, joka kestää 5–10 minuuttia.

Vastaajat poimitaan elo–syyskuussa kanssamme asioineiden asiakkaiden joukosta. Luovutamme kyselyn toteuttavalle taholle ainoastaan asiakkaamme puhelinnumeron, emme mitään terveydentilaa tai korvausasiaa koskevia tietoja. Yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja ne hävitetään välittömästi kyselyn valmistuttua. 

Palaute työstämme auttaa meitä kehittämään palveluamme, joten toivomme, että asiakkaillemme olisi hetki aikaa vastata kysymyksiimme. Heillä on kuitenkin aina mahdollisuus myös kieltäytyä vastaamasta. Kiitämme jokaista vastaajaa jo etukäteen.