Potilasvakuutus-kirja tarjoaa kattavasti tietoa uudistuneesta lainsäädännöstä

Potilasvahinkoja ja -vakuuttamista koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2021 alusta. Uusi potilasvakuutuslaki korvasi vuodesta 1987 voimassa olleen edeltäjänsä ja voimaan tulivat myös kokonaan uudet lait koskien Potilasvakuutuskeskusta ja liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaa. 

Finva on julkaissut uusintapainoksen alun perin vuonna 2004 julkaistusta Potilasvahinko-teoksesta. Uusintapainoksen ovat kirjoittaneet Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen ja lakimies Saija Mäenpää. Päivitetty painos tarjoaa kattavan yleiskuvan potilasvakuutuslain sisällöstä ja soveltamiskäytännöstä: millä perusteilla vahinkoja korvataan ja minkälaisia korvauksia vahingoista maksetaan? 

‒  Kirjassa käsiteltävä uusi potilasvakuutuslaki korjaa niitä vanhentumisia ja puutteita, joita potilasvahinkolain soveltamisessa vuosien saatossa oli havaittu. Vakiintuneet laintulkinnat on monilta osin nyt kirjattu lakiin, mikä lisää korvauksenhakijan oikeusturvaa, kertoo Minna Plit-Turunen. 

Teos toimii käytännön työvälineenä ja käsikirjana esimerkiksi potilasvahinkoasiassa neuvontaa antavien potilasasiamiesten, tuomioistuinlaitoksessa toimivien tuomareiden ja vahinkoasioita hoitavien asianajajien sekä vakuutusyhtiöissä potilasvakuuttamisen parissa työskentelevien tukena. Terveydenhuollon ammattilaisille se tarjoaa tietoa vakuuttamisvelvollisuudesta, vakuutuksen sisällöstä ja potilasvahinkotilanteista – potilasturvallisuusnäkökulmaa unohtamatta. 

Teos avaa aihetta käytännönläheisesti esimerkkien, lautakunnan ratkaisukäytännön ja tuomioistuinratkaisujen avulla. Se käy myös läpi Potilasvakuutuskeskuksen tehtävät ja korvausprosessin kulun sekä potilaan oikeusturvaan potilasvahinkoasioissa liittyvät asiat. Lisäksi teoksessa on tietoa vakuuttamisvelvollisuudesta, vakuutuksen ottamisesta ja myöntämisestä sekä vakuutusten voimassaoloon liittyvistä asioista. 

Vaikka laki uudistui, niin potilasvahinkojen korvausperusteet säilyivät ennallaan – niitä tuli vain yksi lisää eli jatkossa korvausta voi saada myös niin sanotusta implanttivahingosta. 

‒  Jo aiemmin käytössä olleiden korvausperusteiden soveltamiskäytäntöön ei tullut lakiuudistuksen yhteydessä muutoksia, joten aiempi ratkaisukäytäntö soveltuu potilasvahinkojen arviointiin edelleen, kertoo Saija Mäenpää. Korvausperusteet ja niiden soveltamiskäytäntö on nyt koottu yksiin kansiin, Mäenpää jatkaa. 

Kirja käsittelee potilasvakuuttamista sekä potilaan että terveydenhuollon ammattihenkilön näkökulmasta ja potilasvakuuttamisasioita sekä vakuutuksenottajan että vakuutuksen antajan näkökulmasta. 

Kirjan kirjoittajat Saija Mäenpää ja Minna Plit-Turunen ovat molemmat lakimiehiä ja potilasvakuutuksen asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus työskentelystä potilasvahinkoasioiden parissa. 

Teoksen tilaaminen

Tilaa painettu teos Finvan verkkosivuilta tai e-kirja Elisa Kirjan tai Ellibsin kautta.

Lisätietoja:

  • Johtaja Minna-Plit Turunen, p. 040 450 4632
  • LakimiesSaija Mäenpää, p. 040 450 4608
  • etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
  • Viestintä p. 040 450 4700

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. PVK toimii potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.pvk.fi