Potilasturvallisuuslääkäri kiittää - potilasturvallisuustyö jatkuu

Maiju Welling,
24.8.2023 | Blogi

On kulunut kuusi vuotta siitä, kun minusta tuli paitsi Potilasvakuutuskeskuksen, tiettävästi myös Suomen ensimmäinen potilasturvallisuuslääkäri. Suomalaisessa terveydenhuollossa potilasturvallisuustyö oli vuonna 2017 pirstaleista ja se sai niukasti huomiota. Maan ensimmäisen potilasturvallisuusstrategian kausi oli päättynyt vuonna 2013 ja THL:n Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma puolestaan vuonna 2015. Kansallisia resursseja ja koordinoivaa tahoa työlle ei ollut.

Tuohon aikaan Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys (aiemmin Suomen Potilasturvallisuusyhdistys), SPTY, oli tärkeä potilasturvallisuuden asiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteisö. En ollut yksin missioni kanssa tehdä terveydenhuollosta aiempaa turvallisempaa. Piirit olivat kuitenkin hyvin pienet.

Maiju_Welling_pieni.jpg

Vuonna 2023 on toisin. Maassamme toimii valtiovallalta rahoituksen ja mandaatin saanut Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, joka koordinoi asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, tutkimusta ja arviointia valtakunnallisesti. Keskuksen kehittämislinjoissa ja muissa verkostoissa toimii satoja motivoituneita sote-ammattilaisia. Yhä useampi saa kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta päätyökseen.

Elämme jo kolmannen kansallisen strategian aikakautta. Tällä kertaa strategian toimeenpanoon on panostettu suunnitteluvaiheesta lähtien. Hyvä niin, sillä strategian visio on kunnianhimoinen: Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026. Tällaista haavetta ei kukaan olisi kehdannut lausua ääneen kuusi vuotta sitten. Nyt tavoitteen eteen työskennellään määrätietoisesti ympäri Suomen.

Näinä vuosina potilasturvallisuussisältöjä on lisätty sote-ammattilaisten perus- ja jatkokoulutuksiin. Lääkärikuntaa on kannustettu aktivoitumaan potilasturvallisuustyössä perustamalla lääkäreille ja hammaslääkäreille Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyysohjelma. Alan tutkimus on lisääntynyt merkittävästi. Myös lainsäädännön odotetaan kehittyvän ohjaavammaksi ja selkeämmäksi.

Kuluneet vuodet ovat opettaneet ennen kaikkea sen, että asioiden edistäminen kansallisella tasolla vaatii välttämättä motivoituneita ja sitoutuneita yksilöitä, jotka uskovat asiaansa ja tekevät sinnikkäästi töitä tavoitteidensa eteen. Yhtä lailla tarvitaan kuitenkin yksilöiden ja organisaatioiden välistä yhteistyötä, kykyä nähdä metsä puilta ja halua tehdä kompromisseja kaikkein tärkeimpien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä molempia tarvitsemme edelleen tehdäksemme terveydenhuollosta turvallisempaa: päättäväisiä yksilöitä ja rakentavaa yhteistyötä.

Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) yksi tehtävä on omalta osaltaan toimia potilasturvallisuuden parantamisen eteen. PVK on jo vuosikymmenten ajan tuottanut tilastotietoja ja sen aineistoa on hyödynnetty lääketieteellisessä tutkimuksessa. Viime vuosina olemme myös järjestäneet potilasturvallisuuskoulutusta, vaikuttaneet kansallisissa verkostoissa ja viestineet aktiivisesti potilasturvallisuudesta. PVK:n potilasturvallisuustyö jatkuu hyvissä käsissä ja saa varmasti uusiakin tuulia, kun Morag Tolvi on aloittanut uutena potilasturvallisuuslääkärinä. Onnea ja menestystä matkaan!

Morag ja Maiju 2.jpg
Uusi potilasturvallisuuslääkäri Morag Tolvi (vas.) ja Maiju Welling.

Minulle henkilökohtaisesti nämä kuusi vuotta ovat olleet kasvun ja kehityksen aikaa. Potilasvahinkojen tutkiminen on tarjonnut loputtomasti oppia ja oivalluksia. Olen tarkastellut terveydenhuollon toimintaa aitiopaikalta, mm. vierailemalla kaikissa Manner-Suomen sairaanhoitopiirien keskussairaaloissa ja useissa muissa hoitolaitoksissa. Potilasturvallisuudesta ja potilasvahingoista puhumisen olen kokenut antoisaksi ja merkitykselliseksi. Työ potilasturvallisuuslääkärinä on ollut ilo ja etuoikeus.

Yksin en olisi pärjännyt. Omasta organisaatiosta saamani tuen lisäksi olen äärettömän kiitollinen kollegoille, jotka ovat ottaneet minut mukaan monenlaisiin projekteihin ja opettaneet minulle paljon. Olen saanut kannustusta ja rohkaisua, silloinkin kun olen nostanut esille niitä terveydenhuollon kipukohtia, josta emme ole ylpeitä. Kollegoilla en tarkoita vain oman ammattikuntani edustajia, vaan laajasti kaikkia huikeita eri alojen ammattilaisia, joiden kanssa olen saanut töitä tehdä. Kiitos jokaiselle!

Kaikesta kehityksestä huolimatta matka on vasta alkanut, olipa kyse Suomesta, PVK:sta tai minusta henkilökohtaisesti. Työ turvallisemman terveydenhuollon eteen jatkuu!

Kirjoittaja
Maiju Welling

Kirjoittaja toimi PVK:n potilasturvallisuuslääkärinä 2017–2023. Hän jatkaa työtä potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon laadun parantamisen hyväksi yksityisen terveydenhuollon puolella.