Potilasturvallisuuden erityisosaaminen lääkärikunnassa kasvaa

Maiju Welling,
13.3.2023 | Blogi

Potilasturvallisuus on lääketieteen historiassa varsin nuori tieteenala. Kansainvälisesti potilasturvallisuuden määrätietoinen ja laaja-alainen kehittäminen on lähtenyt käyntiin vuosituhannen vaihteen aikoihin. Myös potilasturvallisuustutkimus on tämän siivittämänä lisääntynyt hurjaa vauhtia tällä vuosituhannella.

Suomessa kehitys on kulkenut perinteiseen tapaan hieman jälkijunassa. Olemme kuitenkin hienosti kirineet viime vuosina, kun potilasturvallisuustyöhön on kansallisella tasolla saatu resursseja ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on ottanut roolin työn koordinoijana. Ymmärrys potilasturvallisuuden puutteiden aiheuttamista miljardiluokan kustannuksista on lisääntynyt, ja tämä osaltaan luo painetta turvallisemman terveydenhuollon rakentamiseen.

Potilasturvallisuus on oma erityisosaamisen alue. Osaajia ja kehittäjiä tarvitaan kaikkiin terveydenhuollon ammattiryhmiin. Kansallisen Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022–2026 toimeenpanosuunnitelmassa on linjattu, että Suomeen järjestetään asiakas- ja potilasturvallisuuden jatko-opintokokonaisuuksia tai erityispätevyyksiä.

Erityispätevyysohjelma tukee ammatillista kehittymistä

Suomessa potilasturvallisuustyö on aiemmin ollut pitkälti hoitajataustaisten ammattilaisten vetämää. He ovat tehneet erinomaista työtä, mutta lääkäreiden aktiivisempi osallistuminen turvallisuuden kehittämiseen ja johtamiseen on nähty tarpeelliseksi.

Näistä ajatuksista muutama potilasturvallisuuden parissa työskennellyt lääkäri sai jo vuosia sitten ajatuksen potilasturvallisuuden erityispätevyyden perustamisesta lääkäreille. Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä on perustettu tukemaan lääkärien täydennyskoulutusta ja ammatillista kehittymistä. Järjestelmä on erillinen yliopistojen erikoislääkäritutkinnoista, ja tarjoaa lääkäreille yhden täydentävän tavan osoittaa omaa osaamistaan. Ohjelmien koordinoinnista ja erityispätevyyksien arvioinnista vastaavat erikoisalayhdistykset tai muut taustaorganisaatiot.

Uuden erityispätevyyden perustaminen ei kuitenkaan ole ollut aivan yksinkertainen projekti. Prosessi vei vuosia. Muutaman lääkärin joukolla lähdimme vuonna 2019 pohtimaan ensin perusteluja erityispätevyydelle sekä hahmottelemaan sen tavoitteita ja pätevöitymisen tapoja. Esittelimme ajatuksiamme Lääkäriliitossa. Melko pian erityispätevyys laajennettiin kattamaan potilasturvallisuuden lisäksi terveydenhuollon laadun muutkin elementit. Muutamien muokkauskierrosten ja lukuisten keskustelujen jälkeen lopullinen ehdotuksemme eteni Lääkäriliiton hallitukseen.

Iloksemme Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys hyväksyttiin Lääkäriliiton viralliseksi erityispätevyysohjelmaksi 29.4.2021. Pian myös Hammaslääkäriliitto halusi osallistua erityispätevyysohjelmaan ja pätevöityminen tuli siten mahdolliseksi sekä Lääkäriliiton että Hammaslääkäriliiton jäsenille.

Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys käytännössä

Erityispätevyyden taustaorganisaatioina ovat alusta saakka toimineet Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen lääkärijaos sekä Terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkäreiden alaosasto. Näiden nimittämä erityispätevyystoimikunta käytännössä vastaa erityispätevyyden kriteereistä, ohjelman päivittämisestä ja hakemusten arvioinneista. Toimikunnan esityksestä Lääkäriliitto myöntää erityispätevyydet päteviksi arvioiduille hakijoille.

Erityispätevyyden suorittaminen edellyttää kahden vuoden työskentelyä erityispätevyyteen vaadittavaa osaamista kerryttävissä tehtävissä. Palvelut voi suorittaa osa-aikaisesti, jolloin pätevöityminen luonnollisesti kestää pidempään. Lisäksi edellytetään kehittämisprojektia ja 80 tuntia laadun ja potilasturvallisuuden teoreettista koulutusta. Kolmen vuoden siirtymäaikana erityispätevyys voidaan poikkeusmenettelyllä suoraan myöntää hakijoille, joilla on riittävä perehtyneisyys aiheeseen ja pitkäaikainen kokemus aktiivisesta laatu- ja potilasturvallisuustyöstä.

Erityispätevyydelle on määritetty selkeät osaamistavoitteet. Pätevöityneet lääkärit toimivat hyvin monenlaisissa tehtävissä, mutta heitä yhdistää laaja-alainen ymmärrys laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisestä. He tuntevat alan säädökset ja keskeiset toimijat, ja osaavat kehittää toimintaa saatavilla olevan tiedon ja palautteen perusteella. Pätevöityminen antaa hyvät eväät potilasturvallisuuteen ja laatuun liittyviin johtotehtäviin. Näin koko työyhteisö voi hyötyä erityispätevyydestä.

Miten homma on lähtenyt liikkeelle?

Uusi erityispätevyysohjelma on otettu innostuneesti vastaan. Erityspätevyyksiä on tähän mennessä myönnetty jo yli 40. Toimikunnan sihteerin ominaisuudessa voin todeta, että erityispätevyyden pyörittäminen on ollut kiinnostavaa, mutta jokseenkin työllistävää. Haastavinta on ollut hakemusten arviointi. Arviointikriteerien määrittäminen ja hakijoiden tasa-arvoinen kohtelu on ollut fokuksessamme. Toimikuntamme aktiivisen puheenjohtajan Auvo Rauhalan ohjauksessa olemme saaneet asiat mukavasti pyörimään ja odotamme toiminnan jatkuvan aktiivisena myös tulevina vuosina.

Kokemustemme mukaan erityispätevyyden saaminen on yksi hyvä motivaattori oman osaamisen kerryttämiseen. Erityispätevyyden saatuaan ammattilaisen on helpompi osoittaa erikoisosaamisensa ja siten mahdollisuudet sen hyödyntämiseen työpaikalla paranevat. Erityispätevyyden jo saaneet toimivat ohjaajina erityispätevyyden suorittamisen aloittaville, ja näin ohjelma lisää alan osaajien verkostoitumista ja yhteistyötä. Tästä kaikesta hyötyvät niin potilaat, ammattilaiset kuin organisaatiotkin.

Suosittelen lämpimästi asiakas- ja potilasturvallisuuden erikoistumisohjelmia ja pätevöitymismahdollisuuksia kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmille!

Tutustu Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyteen nettisivuilla.

Kirjoittaja
Maiju Welling, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus