Potilaan ääni kuuluville

Morag Tolvi,
13.9.2023 | Blogi

WHO nosti tänä vuonna maailman potilasturvallisuuspäivän teemaksi asiakkaiden, potilaiden ja läheisten sitouttamisen ja heidän merkityksellisen roolinsa esiin nostamisen asiakas- ja potilasturvallisuudessa. Potilasturvallisuuspäivän tunnuslause oli ”Asiakkaiden ja potilaiden ääni kuuluville”.

Morag Tolvi 1-blogi.jpgPotilaan osallistaminen hoitoon on yksi terveydenhuollon laadun ja turvallisuuden kulmakivistä. 90-luvulla asiakas- ja potilaskeskeinen hoito korvasi aiemmin hallitsevan holhoavan lähestymistavan. Aiemmin lääkäri ilmoitti potilaalle, miten vaiva hoidetaan, ja potilas otti tiedon vastaan kyseenalaistamatta. Hoitoa ei suunniteltu yksilölle, eikä potilaan mielipidettä juurikaan otettu huomioon. Onneksi pikkuhiljaa ajat ovat muuttuneet.

Jaettu päätöksenteko, potilaan informoiminen sairauteen liittyen sekä potilaan osallistuminen hoitopäätöksiin ja hoitosuunnitelman tekoon ovat esimerkkejä osallistamisesta. Potilaat sitoutuvat tutkitusti paremmin hoitosuunnitelmaan ja hoitoon, kun ovat itse olleet mukana hoidon suunnittelussa. Potilaat myös ymmärtävät, miten sairaus etenee, miten leikkauksen jälkeen kuuluisi toipua, ja milloin kannattaisi epäillä jotain tavallisesta poikkeavaa. Paremmat hoitokokemukset vaikuttavat myös positiivisesti hoidon tuloksiin ja liittyvät pienempään hoitovirheiden riskiin.

Olisiko meillä terveydenhuollossa mahdollista vähentää potilasvahinkoja asiakkaiden, potilaiden ja omaisten entistä paremmalla osallistamisella hoitoon? Mielestäni sitä olisi syytä kokeilla! Lopputuloksena saadaan ainakin tyytyväisempiä potilaita ja asiakkaita, jotka ovat sitoutuneempia omaan hoitoonsa; parhaimmassa tapauksessa estetään osa potilasvahingoistakin.

Kirjoittaja
Morag Tolvi

Kirjoittaja aloitti PVK:n potilasturvallisuuslääkärinä elokuussa 2023.

Lähteet:

https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/asiakas-ja-potilasturvallisuuspaivat/maailman-potilasturvallisuuspaiva-17-9-2023/

Carman KL, Dardess P, Maurer M, et al. Patient and family engagement: a framework for understanding the elements and developing interventions and policies. Health Aff. 2013;32(2):223‐231.

Clavel N, Paquette J, Dumez V, Del Grande C, Ghadiri DPS, Pomey MP, Normandin L. Patient engagement in care: A scoping review of recently validated tools assessing patients' and healthcare professionals' preferences and experience. Health Expect. 2021 Dec;24(6):1924-1935. doi: 10.1111/hex.13344.

Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness. BMJ Open 2013;3:e001570. doi: 10.1136/bmjopen-2012-001570

Park M, Giap TT. Patient and family engagement as a potential approach for improving patient safety: A systematic review. J Adv Nurs. 2020 Jan;76(1):62-80. doi: 10.1111/jan.14227.

Sargent SK, Waldman R. The Patient Experience and Safety. Obstet Gynecol Clin North Am. 2019 Jun;46(2):199-214. doi: 10.1016/j.ogc.2019.01.001.

World Patient Safety Day 2023 (who.int)