Lisätietojen hankinta

Potilasvakuutuskeskus hankkii vahinkoilmoitukseen merkittyjen tietojen perusteella tiedot ja selvitykset, jotka se tarvitsee vahinkoasian ratkaisemiseksi, kuten terveydenhuollon selvityksen hoitopaikasta ja asiantuntijalääkärin arvion.

Potilasasiakirjat pyydetään suoraan hoitolaitoksista, vaikka osa asiakirjoista olisi liitetty vahinkoilmoituksen mukaan. Potilasvakuutuskeskuksella ei ole oikeutta hakea tietoa suoraan hoitopaikkojen potilasrekisteristä eikä Omakanta-verkkopalvelusta.

Vahinkoaineiston kokoaminen vie aikaa, mutta mahdollisimman kattava selvitys on tarpeellinen luotettavan ja oikean ratkaisun tekemiseksi.

Terveydenhuollon selvitys

Potilasvakuutuskeskus pyytää terveydenhuollon selvityksen siitä sairaalasta tai yksityisestä hoitopaikasta, joka on vahinkoilmoituksessa ilmoitettu vahinkopaikaksi. Pyynnön mukana lähetetään hoitopaikkaan kopio vahinkoilmoituksesta.

Potilasvakuutuskeskus pyytää vahinkopaikasta kopiot vahinkoasian käsittelemiseksi välttämättömistä potilasasiakirjoista sekä muun materiaalin, kuten röntgenkuvat.

Jos potilas on ollut tutkittavana tai hoidettavana vahinkoa koskevan sairauden tai vamman johdosta muissa hoitolaitoksissa, Potilasvakuutuskeskus tilaa myös näistä hoitopaikoista kopiot vahinkoasiaan liittyvistä potilasasiakirjoista ja röntgenkuvista.

Asiantuntijalääkärin lausunto

Kun Potilasvakuutuskeskus on saanut haltuunsa pyydetyt potilasasiakirjat, tapausta punnitaan lääketieteelliseltä kannalta. Vahinkoasian ratkaisuun hankitaan yleensä Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärin lausunto.