Korvausten maksaminen

Korvauksenhakijalle lähetetään myönteisen päätöksen mukana täytettäväksi korvaushakemuslomake. Kuolemantapausta varten on erillinen lomakkeensa.

Lomakkeessa korvauksen hakijaa pyydetään erittelemään korvausvaatimuksiaan ja antamaan korvausten arviointiin ja maksamiseen liittyviä selvityksiä. Nämä voivat olla esimerkiksi lääkereseptejä, kuitteja ja tiedot muualta saaduista korvauksista tai etuuksista.

Korvausten hakeminen

Toimita korvaushakemus allekirjoitettuna Potilasvakuutuskeskukseen viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun olet saanut myönteisen korvauspäätöksen. Korvausta maksetaan ainoastaan potilasvahingon aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.

Korvaukset

Korvaukset määritetään, kun korvauskäsittelijä on hankkinut tarvittavat lisätiedot. Lisätietoja voidaan hankkia esimerkiksi mahdollisista uusista hoitokäynneistä sekä muualta maksetuista korvauksista ja etuuksista. Kun korvaukset on määritetty, annetaan päätös ja korvaukset maksetaan ilmoitetulle tilille.

Jos potilasvahingon hoito kestää pitkään tai työkyvyttömyys jatkuu, saatat joutua esittämään uusia vaatimuksia ja tekemään uusia korvaushakemuksia jopa useiden vuosien ajan. Korvausten määrää koskevia päätöksiä annetaankin käytännössä samassa tapauksessa useita.