Lain soveltamisedellytykset eivät täyty

Jos potilasvahinkolain soveltamisen edellytykset eivät täyty, Potilasvakuutuskeskus ei voi korvata vahinkoa.

On hyvä ottaa huomioon, että potilasvakuutuksesta ei makseta korvausta pelkästään siitä, että olet tyytymätön kohteluusi potilaana tai omaisena. Jos koet tulleesi väärinkohdelluksi ja haluat antaa palautetta hoitolaitokselle, käytössäsi on muita oikeusturvakeinoja mm. kantelu aluehallintovirastoon.

Potilaan oikeudet