Tapaturmavahinko

Tapaturmavahingoilla tarkoitetaan erilaisia tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä aiheutuneita äkillisiä, odottamattomia ja ulkoisia tapahtumia, jotka sattuvat vahingoittuneen tahtomatta ja aiheuttavat henkilövahingon. Myös sairaankuljetuksen aikana sattuneet tapaturmat korvataan tapaturmavahinkoina, ellei kyseessä ole liikennevakuutuslain perusteella korvattava vahinko.

Potilasvakuutus kattaa vain toimenpiteisiin välittömästi liittyvät tapaturmariskit, muttei yleisiä elämään tavanomaisesti liittyviä tapaturmariskejä. Esimerkiksi potilaan putoaminen hoitopöydältä voi olla tapaturmana korvattava. Sen sijaan potilaan kaatuminen hänen kävellessään sairaalan käytävällä ei ole toimenpiteeseen liittyvä tapaturma. Kyseessä voi kuitenkin tällöin olla korvattava hoitovahinko, jos potilaan asianmukainen valvonta tai avustaminen on laiminlyöty, vaikka siihen olisi ollut resursseja.