Hoitovahinko

Hoitovahinko on tyypillisin potilasvakuutuksesta korvattava vahinko. Hoitovahinkona korvataan henkilövahinko, joka on aiheutunut potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen laiminlyönnistä. Muulla vastaavalla käsittelyllä tarkoitetaan esim. rokottamista ja veren- tai elimenluovutusta. Hoitovahinkona voidaan korvata myös lääkkeen virheellisestä määräämisestä tai antamisesta aiheutuneet vahingot.

Korvattavan hoitovahingon edellytyksenä on se, että kyseisessä hoito- tai tutkimustilanteessa kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin ja siten välttänyt vahingon. Hoitovahinko voi siis olla esimerkiksi leikkauksen seurauksena ilmennyt komplikaatio, kuten hermovaurio tai viive taudinmäärityksessä, joka olisi ollut kokeneen terveydenhuollon ammattihenkilön vältettävissä.

Kokeneelta terveydenhuollon ammattihenkilöltä vaadittavan osaamisen sisältö ja taso vaihtelee porrastetusti. Esimerkiksi terveyskeskuksen yleislääkärillä ja yliopistosairaalan erikoislääkärillä on erilaiset vaatimukset.