Vahinkotyypit

Potilasvahinkolaissa on seitsemän korvausperustetta eli vahinkotyyppiä.

Vahinkotyypit ovat hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko, lääkkeen toimittamisvahinko ja kohtuuton vahinko. Henkilövahinko voi tulla korvattavaksi potilasvakuutuksesta, kun jokin laissa mainituista korvausperusteista täyttyy.

Lue alta lisää, milloin korvausperusteet täyttyvät ja milloin eivät. Voit myös katsoa kokoamiamme esimerkkejä korvatuista ja korvausoikeuden ulkopuolelle jääneistä tapauksista sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

23.02.2016