Vahinkoilmoituksen rekisteröinnin jälkeen Potilasvakuutuskeskus hankkii vahinkoilmoitukseen merkittyjen tietojen perusteella asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Potilasasiakirjat pyydetään suoraan hoitolaitoksista, vaikka osa asiakirjoista olisi liitetty vahinkoilmoituksen mukaan.

Vahinkoaineiston kokoaminen vie aikaa, mutta mahdollisimman kattava selvitys on tarpeellinen luotettavan ja oikean ratkaisun tekemiseksi.

Terveydenhuollon selvitys

Potilasvakuutuskeskus pyytää terveydenhuollon selvityksen siitä sairaalasta tai yksityisestä hoitolaitoksesta, joka on vahinkoilmoituksessa ilmoitettu vahinkopaikaksi. Pyynnön mukana lähetetään kopio vahinkoilmoituksesta.

Potilasvakuutuskeskus pyytää vahinkopaikasta kopiot potilasasiakirjoista sekä muun materiaalin, kuten röntgenkuvat.

Jos potilas on ollut tutkittavana tai hoidettavana vahinkoa koskevan sairauden tai vamman johdosta muissa hoitolaitoksissa, Potilasvakuutuskeskus tilaa myös näistä hoitolaitoksista kopiot potilasasiakirjoista, röntgenkuvat ja muun mahdollisen materiaalin.

Asiantuntijalääkärin arvio

Kun pyydetyt potilasasiakirjat on saatu, tapausta punnitaan lääketieteelliseltä kannalta ja vahinkoasiaan hankitaan yleensä Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärin lausunto.

06.03.2015