Vahinkoilmoituksen käsittely

Täältä löydät kuvauksen siitä, miten vahinkoilmoituksen käsittely etenee Potilasvakuutuskeskuksessa. 

Jokainen vaihe on avattu tarkemmin oman otsikkonsa alla. Tällä hetkellä keskimääräinen käsittelyaika on hieman alle yhdeksän kuukautta. Yksittäisen vahinkoilmoituksen käsittelyaikaa on kuitenkin vaikea arvioida täsmällisesti. Lähes puolet vahinkoilmoituksista ratkaistaan noin kahdeksan kuukauden kuluessa ja lähes 90 prosenttia vuoden kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta.

Vahinkoilmoituksen käsittelyssä aikaa vievät kaikkien tarvittavien tietojen, selvitysten ja lausuntojen kerääminen ja huolellinen läpikäyminen korvauspäätöksen valmistelemiseksi.

Päätöstä odottaessa

Pyydämme odottamaan päätöksen saapumista kärsivällisesti, sillä puhelintiedustelut valitettavasti hidastavat tapausten käsittelyä entisestään.

Mikäli sinun tarvitsee täydentää jättämääsi ilmoitusta, lähetä täydennykset kirjallisesti. Täydennyksiä ei voi tehdä puhelimitse.

Lue myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin vahinkoilmoitusten käsittelyyn liittyen.

11.10.2018