Terveydenhuollon selvitys

Vahinkoilmoituksen saavuttua Potilasvakuutuskeskus pyytää hoitolaitokselta tai terveydenhuollon ammattihenkilöltä, jonka toteuttamaa hoitoa ilmoitus koskee, ns. terveydenhuollon selvityksen.

Siinä potilasta tutkinut tai hoitanut taho voi ilmaista käsityksensä ilmoitetusta vahingosta.

Selvitys on annettava riippumatta siitä, mikä on tämän tahon oma käsitys vahingon korvaamisesta. Selvityksen tarkoituksena on antaa keskukselle vahinkoilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Sen vuoksi siihen on aina liitettävä jäljennökset potilasasiakirjoista.

Potilasvakuutuskeskus ratkaisee kaikkien saamiensa selvitysten perusteella, onko kysymyksessä potilasvahinkolain perusteella korvattava vahinko. Hoitohenkilökunnan antamilla tiedoilla potilaan hoidosta ja vahingon syntyyn vaikuttaneista syistä voi olla olennainen merkitys päätöksen lopputulokseen. Se, että hoitohenkilökunta pitää vahinkoa korvattavana, ei kuitenkaan ole ratkaisevaa lain soveltamisen kannalta.

Yksityisen terveydenhuollon osalta selvitykseen tulee täyttää myös potilasvakuutuksen ottamista koskevat tiedot. Nämä tiedot tarvitaan kaikissa tapauksissa – myös silloin, kun vahinko ei ole korvattava.

Lomakkeen sivuilla 3 tarkemmat täyttöohjeet.

Terveydenhuollon selvitys -lomake

Sähköisesti täytettävän terveydenhuollon selvitys -lomakkeen löydät täältä.

Huom. Lomaketta ei voi lähettää sähköisesti. Voit esitäyttää lomakkeen sähköisesti ja sen jälkeen tulostaa ja toimittaa sen Potilasvakuutuskeskukseen. Huomaa, että sähköisellä lomakkeella on teknisistä syistä valmiina rasteja, jotka lomaketta täytettäessä tulee siirtää oikeaan kohtaan. Voit tarvittaessa tilata meiltä paperilomakkeen ilman esitäytettyjä rasteja käsin täyttämistä varten.

Suomen Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutusta käyttävät

Mikäli Suomen Lääkäriliiton jäsen on Terveydenhuollon selvitykseen merkinnyt työskennelleensä itsenäisenä ammatinharjoittajana ja hän haluaa käyttää liiton jäsenilleen ottamaa ryhmäpotilasvakuutusta, hänen tulee liittää selvitykseen liite, jossa lääkäriaseman tai hoitolaitoksen edustaja vahvistaa tiedot oikeaksi. Tarkempia tietoja menettelystä löytyy lomakkeesta.

Sähköisesti täytettävän liitteen terveydenhuollon selvitykseen löydät täältä.

Huom. Liitelomaketta ei voi lähettää sähköisesti. Voit esitäyttää liitteen sähköisesti ja sen jälkeen tulostaa ja toimittaa sen Potilasvakuutuskeskukseen.

29.11.2018