Terveydenhuollon selvitys

Kun Potilasvakuutuskeskus saa käsittelyynsä vahinkoilmoituksen, se pyytää kirjallisen selvityksen siltä hoitopaikalta tai terveydenhuollon ammattihenkilöltä, jonka antamaa hoitoa ilmoitus koskee. Terveydenhuollon selvityksessä hoitanut taho voi kertoa oman käsityksensä ilmoitetusta vahingosta.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti. Korvauskäsittely käynnistyy potilaan tekemällä vahinkoilmoituksella. Tämän jälkeen Potilasvakuutuskeskus pyytää selvityksen terveyden- ja sairaanhoitoa antaneelta organisaatiolta tai henkilöltä, jonka vahinkoilmoituksen tekijä on nimennyt potilasvahinkoilmoituksessaan.

Jos varsinaista selvitystä hoitotapahtumista ei anneta, on kuitenkin aina toimitettava potilasvakuutusta koskevat tiedot ja asian ratkaisemiseksi tarpeelliset potilasasiakirjat. Potilasvakuutuskeskuksen oikeus tietojen saantiin perustuu potilasvahinkolain 5 d §:ään.

Potilasvakuutuskeskus ratkaisee, onko kyseessä potilasvahinkolain perusteella korvattava vahinko. Hoitohenkilökunnan antamilla tiedoilla potilaan hoidosta ja vahingon syntyyn vaikuttaneista syistä voi olla olennainen merkitys päätöksen lopputulokseen. Hoitohenkilökunnan näkemys vahingon korvattavuudesta ei kuitenkaan ole ratkaiseva, vaan korvattavuus määräytyy kaikkien käytettävissä olevien selvitysten ja laissa säädettyjen korvausperusteiden mukaisesti.

Vahinkoasiassa annettavasta korvauspäätöksestä annetaan tieto potilasvakuutuksen ottajalle ja sille terveydenhoitoa harjoittavalle taholle, jota vahinkoilmoitus koskee.

Kirjallinen selvitys annetaan Terveydenhuollon selvitys -lomakkeella.
Terveydenhuollon selvitys

Pdf-lomakkeen voi täyttää verkossa, jonka jälkeen se tulostetaan ja lähetään postitse PVK:een. Sähköisessä lomakkeessa on teknisistä syistä valmiina rasteja, jotka lomaketta täytettäessä tulee siirtää oikeaan kohtaan. Paperisia lomakkeita voi tilata Potilasvakuutuskeskuksesta osoitteesta lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi. Tarkempia ohjeita lomakkeen täyttämiseen löydät sen sivulta 3.

Suomen Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutusta käyttävät

Jos Suomen Lääkäriliiton jäsen on Terveydenhuollon selvitykseen merkinnyt työskennelleensä itsenäisenä ammatinharjoittajana ja hän haluaa käyttää liiton jäsenilleen ottamaa ryhmäpotilasvakuutusta, hänen tulee toimittaa selvitykseensä liite, jossa lääkäriaseman tai hoitolaitoksen edustaja vahvistaa tiedot oikeaksi. Tarkempia tietoja menettelystä löytyy lomakkeesta.
Suomen Lääkäriliiton jäsenen liite terveydenhuollon selvitykseen

Selvitykset muualta kuin vahinkopaikasta

Jos potilas on ollut tutkittavana tai hoidettavana ilmoitetun potilasvahingon vuoksi muissa hoitopaikoissa, Potilasvakuutuskeskus pyytää myös näiltä tahoilta kopiot potilasasiakirjoista, röntgenkuvat ja muun mahdollisen vahinkoasian ratkaisemiseksi tarpeellisen materiaalin. Potilasvakuutuskeskuksen oikeus tietojen saantiin perustuu potilasvahinkolain 5 d §:ään.

Selvitysten lähettäminen Potilasvakuutuskeskukseen

Terveydenhuollon selvitys ja potilasasiakirjat sekä alkuperäinen materiaali lähetetään Potilasvakuutuskeskukseen postitse. Asiakirjoihin tulee liittää vahingon käsittelytunnus (PO-vvvv-nnnn-nnn).
Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

Sähköinen asiointi Potilasvakuutuskeskuksen kanssa

Sairaalat, terveyskeskukset, yksityiset terveydenhuollon harjoittajat ja vakuutusyhtiöt voivat toimittaa selvityksensä Potilasvakuutuskeskukseen tietoturvallisesti sähköisellä yhteydellä.

Aineiston lähettämiseen tarvitaan yhteysosoite ja vahingon käsittelytunnus, joka on esimerkiksi muotoa PO-2012-1234-123. Molemmat tiedot löytyvät Potilasvakuutuskeskuksen lähettämästä selvityspyynnöstä tai kirjeestä. Jos tarvitset teknistä tukea tai haluat varmistua lähetyksen perilletulosta, ole yhteydessä tekniseen tukeemme PVK.lomaketuki@vakuutuskeskus.fi. Vastaamme sähköpostitiedusteluihin arkisin klo 9-15.

Potilasvakuutuskeskus on laatinut tarkemmat ohjeet asiakirjojen sähköisestä lähettämisestä.
Ohjeet asiakirjojen toimittamisesta Potilasvakuutuskeskukseen sähköisesti (pdf)

13.02.2020