Lomakkeet terveydenhuollolle

 

Terveydenhuollon selvitys

Kun Potilasvakuutuskeskus saa käsittelyynsä vahinkoilmoituksen, se pyytää kirjallisen selvityksen siltä hoitopaikalta tai terveydenhuollon ammattihenkilöltä, jonka antamaa hoitoa ilmoitus koskee. Kirjallinen selvitys annetaan Terveydenhuollon selvitys -lomakkeella. Tarkempia ohjeita selvityksen tekemiseen saat sivultamme Terveydenhuollon selvitys.

Terveydenhuollon selvitys -lomake

Jos Suomen Lääkäriliiton jäsen on Terveydenhuollon selvitykseen merkinnyt työskennelleensä itsenäisenä ammatinharjoittajana ja hän haluaa käyttää liiton jäsenilleen ottamaa ryhmäpotilasvakuutusta, hänen tulee toimittaa selvitykseensä liite, jossa lääkäriaseman tai hoitolaitoksen edustaja vahvistaa tiedot oikeaksi. Tarkempia tietoja menettelystä löytyy lomakkeesta.

Liite terveydenhuollon selvitykseen -lomake

Potilasvakuutuskeskuksen myöntämä potilasvakuutus 

Potilasvakuutus otetaan joko potilasvakuutuksia myöntävästä vakuutusyhtiöstä tai Potilasvakuutuskeskuksesta. Potilasvakuutuskeskus toimii potilasvakuutusta harjoittavien jäsenyhtiöidensä yhteistyöelimenä ja myöntää niiden lukuun vakuutuksia julkisille terveydenhuollon toimijoille.
Vakuutuksen ottaminen Potilasvakuutuskeskuksesta

Potilasvakuutushakemus-lomake

PVK:n myöntämään potilasvakuutukseen sovellettavat potilasvakuutusehdot.

22.06.2020