Mahdollisuus vastineeseen

Potilasvakuutuskeskus voi toimittaa käsittelyn kuluessa muun muassa asiantuntijalääkärin lausunnon tai hoitopaikan antaman selvityksen tiedoksesi.

Vastine on kirjallinen. Puhelimitse esitettyjä kommentteja ei voida huomioida vastineena eikä vastinetta voi toimittaa sähköpostilla. 

Vastineen antamiselle on annettu määräaika. Asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka et olisi antanut vastinetta. Pyynnöstä määräaikaa voidaan pidentää.  

Jos sinulla ei ole kommentoitavaa tai lisättävää asiaan, Potilasvakuutuskeskuksen kirjeeseen ei tarvitse vastata.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot ja asiakirjojen lähettäminen PVK:lle