Kysyttävää hoidosta

Usein hoitoon ja sairauksiin liittyvät kysymykset ja epäselvyydet ovat nopeimmin selvitettävissä keskustelemalla hoitavan lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan edustajan kanssa. Jos näiden keskusteluiden perusteella ilmenee syytä epäillä potilasvahinkoa, ole yhteydessä Potilasvakuutuskeskukseen.

Jos et ole päässyt tutkimukseen tai hoitoon lain mukaisessa määräajassa, ota yhteys siihen hoitopaikkaan, jonka tehtävänä hoidon järjestäminen olisi ollut. Potilasvakuutuksesta tai hoitavalta taholta ei voi saada korvausta, esimerkiksi kustannuksista, joita voi seurata yksityissektorille hoitoon hakeutumisesta.

Jos sinulla on hoitomaksuihin liittyviä epäselvyyksiä, esimerkiksi maksukaton täyttymisen vaikutuksista, selvitä ne yhdessä laskuttavien hoitopaikkojen kanssa. Hoitomaksuongelmien selvittäminen ja korvaaminen eivät kuulu potilasvakuutuksen piiriin.