Sivun alasivut:

Potilasvakuutus

Näille sivuille on koottu tietoa potilasvakuuttamisesta erityisesti terveydenhuollon toimijoille ja Potilasvakuutuskeskuksen jäsenyhtiöille. Vakuuttamista koskevista potilasvakuutuslain pykälistä ja niiden sisällöstä löytyy tarkempaa tietoa alasivulta Potilasvakuuttaminen.

Vakuuttamisvelvollisuus

Jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvahinkojen varalta. Potilasvakuutus otetaan potilasvakuutusta harjoittavasta vakuutusyhtiöstä.

Työnantaja vastaa työsuhteisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä valvonnassaan toimivien opiskelijoiden ja harjoittelijoden potilasvakuutuksesta.

Itsenäinen ammatinharjoittaja voi hoitaa vakuutusturvansa joko oman potilasvakuutuksen tai ammattiliiton jäsenetuna myönnettävän ryhmävakuutuksen tai ryhmäetuvakuutuksen kautta. Ryhmäpotilasvakuutuksen kattavuudesta on hyvä kysyä tarkemmin omasta ammattijärjestöstä.

Yrityksen kautta tomiva terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. lääkäri, fysioterapeutti) vakuuttaa toimintansa yrityksensä nimellä. Terveydenhuollon toimija voi ottaa potilasvakuutuksen myös sopimuskumppaninsa puolesta. 

Vakuuttamisvelvollisia ovat:

  • itsenäisinä ammatinharjoittajina terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka on merkitty tai jotka voidaan merkitä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran rekisteriin
  • yritykset, yhteisöt tai säätiöt, jotka harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ja joiden palveluksessa, työ- tai virkasuhteessa, on Valviran rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä
  • ensihoitopalveluja tarjoavat yritykset, vaikka kyse ei olisi terveydenhuollon ammattihenkilöiden harjoittamasta ensihoitopalvelusta.
  • apteekit siellä myytävien reseptilääkkeiden osalta
  • Suomen valtion laitokset niissä tapahtuvan terveyden- ja sairaanhoidon osalta.

Potilasvakuutus kattaa vain terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneet henkilövahingot. Erilaisia muita hoitopalveluja (esim. luontaishoitaja) tarjoavat ammatinharjoittajat, joilla ei ole terveydenhuollon ammattihenkilön koulutusta ja Valviran myöntämää oikeutta harjoittaa terveydenhuollon ammattia, eivät voi saada potilasvakuutusta toimintaansa varten. Nämä muita palveluja tuottavat ammatinharjoittajat voivat ottaa toiminnalleen vastuuvakuutuksen vakuutusyhtiöstä.

Lisätietoja potilasvakuuttamisesta saat Potilasvakuutuskeskuksesta ja sen jäsenvakuutusyhtiöistä.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

Potilasvakuutusmaksu

Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa harjoitettavan toiminnan riskiin perustuva luokitus. Vakuutusyhtiö määrää vakuutusmaksun yhtiökohtaisten maksuperusteidensa mukaisesti.

Itsenäisen ammatinharjoittajan vakuutusmaksu on yleensä kiinteä euromäärä. Yksityisen yrityksen ja yhteisön vakuutusmaksu lasketaan yleensä käyttäen yrityksen kokonaispalkkasummaa ja toimintaluokituksen mukaista kerrointa.

Vakuutuksen päättäminen

Potilasvakuutus voidaan päättää vain, jos vakuuttamisvelvollinen toiminta lakkaa ja vakuuttamisvelvollisuus päättyy, tai jos vakuutus siirretään toiseen vakuutusyhtiöön. 

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuuttamisvelvollisuuden ja toiminnan lakkaamisesta kirjallisesti vakuutusyhtiölle, joka tämän perusteella päättää vakuutuksen.

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksensa siirtääkseen sen toiseen yhtiöön. Irtisanominen on tällöinkin tehtävä kirjallisesti ja mukaan on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.

Vakuuttamisen erityistilanteita