Potilaan rooli

Potilaan tehtävänä on antaa ammattilaisille tarvittavat tiedot itsestään ja aiemmasta sairaushistoriastaan. Potilas ja omaiset voivat myös tuoda esille havaitsemiaan kehittämistarpeita.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2017 julkaisema potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia nostaa potilaan keskeiselle sijalle hoidon turvallisuuden varmistamisessa. Sen mukaan potilas ja läheiset osallistuvat aktiivisesti potilasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen. Potilaan tulisi osallistua oman hoitonsa suunnitteluun ja tuoda esille omat tarpeensa, toiveensa ja huolensa. Potilaalla on oikeus ja velvollisuus kysyä niistä hoitoon liittyvistä asioista, joita hän ei ole ymmärtänyt tai joista hän kaipaa lisäselvennystä.

STM: Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 (sivu avautuu uuteen välilehteen)

Potilas itse päättää, kuinka paljon hänen läheisensä saavat tietoja hänen hoidostaan ja osallistuvat hoidon suunnitteluun. Useimmiten läheisten osallistuminen parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta. Potilaan läheiset voivat edistää tiedon siirtoa sekä potilaalta ammattilaisille että ammattilaisilta potilaalle. He voivat myös havaita turvallisuusriskejä, joihin puuttuminen suojaa potilasta haittatapahtumilta.