Korvauksen hakijalle lähetetään myönteisen päätöksen mukana korvaushakemuslomake, joka pyydetään täyttämään. Kuolintapausta varten on erillinen lomake. Löydät lomakkeet myös sähköisenä täältä.

Lomakkeessa korvauksen hakijaa pyydetään erittelemään korvausvaatimuksiaan ja antamaan korvausten arviointiin ja maksamiseen liittyviä selvityksiä (esim. lääkereseptit ja kuitit sekä tiedot muualta mahdollisesti saaduista korvauksista tai etuuksista).

Toimita korvaushakemus allekirjoitettuna Potilasvakuutuskeskukseen viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun olet saanut myönteisen korvauspäätöksen. Korvausta maksetaan ainoastaan potilasvahingon aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Lue lisää sivulta Millaisia korvauksia maksetaan.

Korvaukset määritetään, kun korvauskäsittelijä on hankkinut tarvittavat lisätiedot. Lisätietoja voidaan hankkia esimerkiksi mahdollisista uusista hoitokäynneistä sekä muualta maksetuista korvauksista ja etuuksista. Kun korvaukset on määritetty, annetaan päätös ja korvaukset maksetaan ilmoitetulle tilille.

Uusia vaatimuksia ja jatkohakemuksia saattaa tulla useiden vuosien ajan, jos potilasvahingon hoito kestää pitkään tai työkyvyttömyys jatkuu. Niinpä yhdessä vahinkotapauksessa korvausten määrää koskevia päätöksiä annetaan käytännössä useita.

06.03.2015