Kun vahinkoasia on tutkittu ja valmis ratkaistavaksi, Potilasvakuutuskeskus tekee kirjallisen korvauspäätöksen. Vahinkoilmoituksen saapumisesta korvauspäätöksen antamiseen kestää keskimäärin kahdeksan kuukautta. Noin puolet vahinkoilmoituksista pystytään ratkaisemaan puolen vuoden kuluessa ja noin 90 prosenttia vahinkoilmoituksista vuoden kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta. 

Myönteinen tai kielteinen korvauspäätös lähetetään vahinkoilmoituksen tekijälle, vakuutetulle ammatinharjoittajalle tai hoitoyksikölle sekä vakuutuksenottajalle. Jos vahinkoasiaa ei voida vaatimuksen vanhentumisen tai muun syyn takia käsitellä, myös siitä annetaan päätös kirjallisena.

Keskimäärin kolmasosa ilmoitetuista vahinkotapauksista on potilasvakuutuksesta korvattavia. Nämä tapaukset siirretään Potilasvakuutuskeskuksessa jatkokäsittelyyn potilasvakuutuksesta maksettavien korvausten selvittämiseksi.

06.03.2015