Vakuuttaminen

Potilasvahinkolain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta.

Potilasvakuutus tuo turvaa paitsi potilaille myös hoitohenkilökunnalle. Vakuutuksen ottamisen laiminlyönyt joutuu maksamaan potilasvahinkolain mukaan korotettua, jopa 10-kertaista, vakuutusmaksua.

18.09.2019