Vahinkoilmoituksen tekeminen

Miten potilasvahingosta haetaan korvauksia?

Keskustele sinua hoitaneen lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan henkilön kanssa ennen kuin teet vahinkoilmoituksen. Lisäksi sinun kannattaa tehdä verkkotesti, joka antaa osviittaa siitä, kannattaako sinun harkita vahinkoilmoituksen tekemistä. Tee testi täällä.

Korvausprosessi alkaa kirjallisen potilasvahinkoilmoituksen tekemisestä Potilasvakuutuskeskukselle. Vahinkoilmoituslomakkeen sekä ohjeet sen täyttämiseen ja lähettämiseen löydät täältä.

Jos vahinko katsotaan korvattavaksi, vahinkoilmoituksen tekijälle lähetetään myönteisen päätöksen mukana korvaushakemuslomake. Lue lisää korvausprosessista täältä.

Miten nopeasti vahinkoilmoitus pitää tehdä?

Vahinkoilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta. Tästä poiketaan vain hyvin erityisestä syystä. Lue lisää.

Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannata tehdä heti oireiden ilmaannuttua, koska asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilan myöhemmästä kehityksestä.

Minulle on tapahtunut potilasvahinko vuosia sitten. Mitä pitäisi tehdä?

Vahinkoilmoitus on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingon kärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Aika ei ala hoitohetkestä, vaan siitä kun vahingon kärsinyt ymmärsi tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että vahinko on seurausta terveyden- ja sairaanhoidosta. Vain poikkeustapauksissa korvausta voi vaatia myöhemminkin. Lue lisää.

Voiko vahinkoilmoituksen tehdä puhelimessa?

Ei voi. Vahinkoilmoituksen voi tehdä vain kirjallisesti lähettämällä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Puhelimessa ei myöskään oteta kantaa tapausten mahdolliseen korvattavuuteen.

Voiko vahinkoilmoituksen tehdä sähköisesti?

Voit tehdä ilmoituksen potilasvahingosta sähköisesti, jos sinulla on käytössäsi pankkitunnukset. Voit täyttää ja lähettää sähköisen vahinkoilmoituksen, kun olet kirjautunut järjestelmään pankkitunnuksillasi. Lisätietoja sähköisestä potilasvahinkoilmoituksesta saat sivuiltamme Potilasvahinkoilmoitus.

Keneltä voi saada apua potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen?

Voit pyytää apua potilasasiamieheltä siitä terveydenhuollon toimipaikasta, jossa sinua on hoidettu epäillyn vahingon sattuessa.

Voiko toinen henkilö tehdä vahinkoilmoituksen puolestani?

Vahinkoilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti, mutta jonkun toisen henkilön voi valtuuttaa hoitamaan asiaa täyttämällä ja allekirjoittamalla vahinkoilmoituslomakkeessa olevan valtuutus-kohdan.

Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Jos potilas on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas.

10.06.2019