Millaisia korvauksia maksetaan?

Potilasvakuutuksesta korvataan potilasvahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset. Kuluja ja menetyksiä, jotka olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin, ei korvata.

Tämän vuoksi korvausta ei voida maksaa alun perin tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman tai muiden sairauksien hoitokuluista. Korvauskäsittelyssä joudutaan siis aina erottamaan, mitkä kulut ja muut taloudelliset menetykset liittyvät hoidettavaan perussairauteen tai -vammaan ja mitkä puolestaan aiheutuvat potilasvahingosta.

Korvauksia haetaan erillisellä lomakkeella sen jälkeen, kun olet saanut myönteisen korvauspäätöksen. Lue lisää sivulta Korvausten maksaminen.

Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset määrätään soveltamalla vahingonkorvauslain säännöksiä ja liikennevahinkolautakunnan ohjeita ja normeja. Myös potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytäntö otetaan korvauksissa huomioon. Lähtökohtaisesti vahinkoon liittyvät kulut ja menetykset korvataan täysimääräisesti. Vahingoittuneen on kuitenkin omilla toimillaan mahdollisuuksien mukaan estettävä lisävahingon syntymistä. Aiheutuneiden kustannusten tulee olla tarpeellisia potilasvahingon hoitamiseksi.

Lisätietoja maksettavien korvausten perusteista saat liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

Potilasvakuutus on ns. ensisijainen työeläkkeeseen nähden eli työeläkeyhtiö huomioi PVK:n korvaukset omissa etuuksissaan ja maksaa vain mahdollisen yhteensovituksen jälkeisen ylijäämän. 

PVK:n korvauksesta vähennetään mahdolliset muut Potilasvakuutuskeskuksen korvaukseen nähden edelleen ensisijaisina säilyvät etuudet, esimerkiksi Kelan sairauspäiväraha, kansaneläke ja takuueläke.

02.01.2019