Esimerkkejä potilasvahinkotapausten ratkaisuista

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä ilmoitetuista potilasvahingoista. Tarkoituksena on antaa kuva siitä, millaisilla perusteilla tapaus voidaan potilasvahinkolain mukaan katsoa korvattavaksi tai korvausoikeuden ulkopuolelle jääväksi.

Yksittäiset vahinkotapaukset voivat kuitenkin erota toisistaan hyvin paljon, joten esimerkkien perusteella ei voi täysin päätellä oikeuttaako oma vahinkotapaus korvauksiin. Korvattavuuden arvioinnissa otetaan aina huomioon yksilölliset olosuhteet.

11.10.2018