Vakuutuskeskuksen johtoryhmä

Johtoryhmä on yhteinen Vakuutuskeskuksen muiden yhteisöjen (LiikennevakuutuskeskusYmpäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli) kanssa.


Operatiivinen johtaja Juha-Pekka Halmeenmäki


Potilasvakuutusyksikön johtaja Minna Plit-Turunen