Yleistä tietoa Potilasvakuutuskeskuksesta

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa.

Potilasvakuutuskeskuksen jäsenyhtiöitä ovat kaikki Suomessa potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt. Potilasvakuutusjärjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 ja se toimii potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana. 

PVK on osa Vakuutuskeskus-ryhmää, jonka muut yksiköt ovat Liikennevakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Yhteistoiminta mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja toimintaprosessien optimoinnin neljän vakuutuslajin kesken ja varmistaa siten synergiaetujen saavuttamisen.

Potilasvakuutuskeskuksen tehtävänä on

  • hoitaa keskitetysti potilasvakuutuksen korvaustoimen.
  • vastata potilasvahingosta, jos vakuutuksen ottaminen on laiminlyöty.
  • määrärä ja periä vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneiltä korotettu vakuutusmaksu.
  • myöntää julkisen sektorin potilasvakuutuksia jäsenyhtiöiden lukuun.
  • edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimuksia ja laskelmia sekä tuottamalla tilastoaineistoa.
  • huolehtia potilasvakuutuksen hoitamista koskevien sopimusten täytäntöönpanosta, sen vaatimista käytännön toimenpiteistä ja muista kehitystehtävistä.
  • tiedottaa potilasvakuutustoiminnasta.
  • toimia vakuutusyhtiöiden yhteistyöelimenä.
  • antaa jäsenyhtiöille potilasvahinkolakiin liittyviä ohjeita.


Ajalla 1.5.1987–30.4.1999 aiheutuneisiin vahinkoihin sovelletaan potilasvahinkolakia alkuperäisessä muodossaan. 1.5.1999 ja sen jälkeen annetusta terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutuneet vahingot ratkaistaan uudistetun lain perusteella.

Potilasvakuutuskeskuksen rahoitusmalli, infografiikka (pdf)