Yleistä tietoa Potilasvakuutuskeskuksesta

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa.

Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

Potilasvakuutuskeskuksen tehtävät

  • Hoitaa keskitetysti potilasvakuutuksen korvaustoimen
  • Vastaa potilasvahingosta, mikäli vakuutuksen ottaminen on laiminlyöty
  • Määrää ja perii vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneiltä korotetun vakuutusmaksun
  • Myöntää julkisen sektorin potilasvakuutuksia (jäsenyhtiöiden lukuun)
  • Edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimuksia ja laskelmia sekä tuottamalla tilastoaineistoa
  • Huolehtii potilasvakuutuksen hoitamista koskevien sopimusten täytäntöönpanosta, sen vaatimista käytännön toimenpiteistä ja muista kehitystehtävistä
  • Tiedottaa potilasvakuutustoiminnasta
  • Toimii vakuutusyhtiöiden yhteistyöelimenä
  • Antaa jäsenyhtiöille potilasvahinkolakiin liittyviä ohjeita


Ajalla 1.5.1987–30.4.1999 aiheutuneisiin vahinkoihin sovelletaan potilasvahinkolakia alkuperäisessä muodossaan. 1.5.1999 ja sen jälkeen annetusta terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutuneet vahingot ratkaistaan uudistetun lain perusteella.

Potilasvakuutuskeskuksen rahoitusmalli, infografiikka (pdf)


Katso lisäksi:

Ajankohtaista – tiedotteet ja uutiset
Uutiskirje
Potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana -blogi
Lomakkeet ja esitteet
Medialle
Yhteystiedot

Alta löydät tietoa PVK:n jäsenyhtiöistä, Vakuutuskeskuksen johtoryhmästä, viimeisimmästä toimintakertomuksesta, arvoista ja henkilöstöstrategiastamme.

30.01.2019