Lomakkeet ja esitteet

Täältä löytyvät kootusti kaikki Potilasvakuutuskeskuksen lomakkeet.

Huom.! Osan lomakkeista voi täyttää sähköisesti. Niitä ei voi kuitenkaan lähettää sähköisesti, koska lomakkeet on allekirjoitettava.

Paperilomakkeita ja -esitteitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta:
lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi

05.10.2018