PVK | 1.2.2017 Köer i handläggningen

Köer i handläggningen

1.2.2017

Antalet skadeanmälningar har ökat och lett till köer i skadehandläggningen. För tillfället är den genomsnittliga handläggningstiden åtta månader. Cirka hälften av skadeanmälningarna kan avgöras inom sju månader och nästan 90 procent inom ett år. Handläggningstiden påverkas främst av insamling samt noggrann genomgång av alla nödvändiga uppgifter, utredningar och utlåtanden för att bereda beslutet.

Patientförsäkringscentralen beklagar köerna och önskar tålamod från sina kunder. Handläggningen kan inte påskyndas genom att ringa kundtjänsten.

01.02.2017