Information för den som misstänker skada

Misstänker du att du har råkat ut för en patientskada eller har du frågor om din vård eller sjukdom?

Vi rekommenderar att du först tar del av anvisningarna nedan eller gör testet, som hjälper dig att bedöma om det är relevant att göra en skadeanmälan.

Observera att det för närvarande, på grund av att antalet skadeanmälningar har ökat, är kö till Patientförsäkringscentralens handläggning av ersättningar. Den genomsnittliga handläggningstiden är nu lite över åtta månader. Det är svårt att exakt bestämma handläggningstiden för en ansökan. Vi kan avgöra nästan hälften av skadeanmälningarna inom sju månader och cirka 90 procent inom ett år från inlämnandet. Vi beklagar köerna.

04.04.2018