Mahdollisuus vastineeseen

Potilasvakuutuskeskus voi toimittaa muun muassa hoitopaikan antaman terveydenhuollon selvityksen tai asiantuntijalääkärin lausunnon käsittelyn kuluessa tiedoksesi. Jos haluat, voit antaa oman vastineesi selvitykseen.

Vastine on kirjallinen. Puhelimitse esitettyjä kommentteja ei voida huomioida vastineena eikä vastinetta voi toimittaa sähköpostilla. 

Vastineen antamiselle on annettu määräaika. Asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka et olisi antanut vastinetta. Pyynnöstä määräaikaa voidaan pidentää.  

Jos sinulla ei ole kommentoitavaa tai lisättävää asiaan, Potilasvakuutuskeskuksen kirjeeseen ei tarvitse vastata.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot ja asiakirjojen lähettäminen PVK:lle