Vakuutuksen ottaminen

Potilasvakuutuksen voi ottaa potilasvakuutusta harjoittavasta vakuutusyhtiöstä tai vielä vuoden 2020 loppuun asti Potilasvakuutuskeskuksesta.

Vakuutusyhtiöistä potilasvakuutuksen ottavat aina seuraavat toimijat:

  • itsenäinen ammatinharjoittaja
  • yritys tai yhteisö (Oy, Ay, Ky yms.)
  • ammattijärjestöjen, kuten Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, TEHY, Erikoishammasteknikkoliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Psykologiliitto ja Super ns. ryhmävakuutuksena jäsentensä puolesta.

Potilasvakuutuskeskuksesta potilasvakuutuksen voivat vuoden 2020 loppuun asti vakuutusyhtiön sijaan ottaa seuraavat toimijat:

  • sairaanhoitopiirit
  • valtion laitokset
  • Ålands hälso- och sjukvård.

Potilasvakuutuskeskuksesta vakuutuksen voivat toistaiseksi ottaa myös henkilöt, joille vakuutusyhtiö on kieltäytynyt myöntämästä potilasvakuutusta.

Vuoden 2021 alusta alkaen kaikki terveydenhuollon toimijat ottavat vakuutuksen suoraan jostakin potilasvakuutusta harjoittavasta vakuutusyhtiöstä.

Jos esimerkiksi yksityinen lääkäri, fysioterapeutti tai muu ammattihenkilö harjoittaa toimintaansa yrityksen nimellä, myös vakuutuksen on oltava yrityksen nimissä.

Ammattijärjestöjen ryhmäpotilasvakuutusten kattavuudesta kannattaa kysyä tarkemmin omasta ammattijärjestöstä.

Kuntien ja kuntayhtymien omistamissa ja ylläpitämissä laitoksissa, kuten terveyskeskukset, palo- ja pelastuslaitokset ja vanhainkodit, terveydenhuollon oppilaitokset, harjoitettu terveyden- ja sairaanhoito kuuluu ko. sairaanhoitopiirin ottaman vakuutuksen piiriin.

Kunnan tai kuntayhtymän omistaman yhtiön kautta harjoitettu toiminta samoin kuin ostopalveluna yksityiseltä toimittajalta hankittu terveyden- ja sairaanhoito eivät kuulu julkisen sektorin vakuutuksen piiriin. Sama koskee myös valtion laitoksen omistaman yhtiön kautta harjoitettua toimintaa tai yksityiseltä toimittajalta hankittua terveyden ja sairaanhoitoa.