Potilasvakuutusmaksu

Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa harjoitettavan toiminnan riskiin perustuva luokitus. Vakuutusyhtiö määrää vakuutusmaksun yhtiökohtaisten maksuperusteidensa mukaisesti.

Itsenäisen ammatinharjoittajan vakuutusmaksu on yleensä kiinteä euromäärä. Yksityisen yrityksen ja yhteisön vakuutusmaksu lasketaan yleensä käyttäen yrityksen kokonaispalkkasummaa ja toimintaluokituksen mukaista kerrointa.

Julkisen sektorin vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksenottajakohtaisesti pääsääntöisesti täysomavastuuperiaatteen mukaisesti.