Kontaktuppgifter för media

Kommunikationsenheten betjänar kunderna på 040 450 4700 vardagar i regel kl.9–15 eller per e-post på viestinta(@)vakuutukeskus.fi.

Frågor om Patientförsäkringscentralen och patientförsäkringssystemet

Direktör Minna Plit-Turunen, tfn 040 450 4632

Frågor om skadereserver och finansiering

Aktuariedirektör Ville Lilja, puh. 040 922 1413

Frågor om patientsäkerhet och ersättning för patientskador

Ersättningschef Elina Muukkonen, tfn 040 450 4604

Frågor om statistik över patientskada

Informationsexpert Saija Lehtinen, tfn 040 450 4581

Försäkringsrelaterade frågor

Jaana Kekkonen, tfn 040 450 4557