• Minna Halinen, ML
  Allmänmedicin
 • Jarkko Halme, specialistläkare, Dr. med.
  Ortopedi och traumatologi
 • Arsi Harilainen, MD, docent
  Ortopedi och traumatologi
 • Jaana Heikkilä, OL
 • Tiina Heliö, docent
  Invärtesmedicin / kardiologi
 • Päivi Hirsso, ML, MD
  Allmänmedicin
 • Eero Hirvensalo, MD, docent, PFC överläkare
  Ortopedi och traumatologi, kirurgi
 • Tuija Ikonen, MD, docent
  Kirurgi
 • Esko Kemppainen, MD, docent
  Kirurgi/gastroenterologisk kirurgi, gastrokirurgi
 • Ilkka Käsmä, ML
  Allmänmedicin
 • Pekka Laine, specialtandläkare, OD, professor
  Mun- och käkkirurgi
 • Mikko Loukovaara, MD, docent
  Gynekologi och obstetrik, gynekologisk onkologi
 • Ari Majola, MD
  Ortopedi och traumatologi
 • Jari Mauno, specialtandläkare
  Protetik, bettfysiologi
 • Tatu Mäkinen, MD, docent
  Ortopedi och traumatologi
 • Yrjänä Nietosvaara, MD, docent
  Ortopedi och traumatologi, handkirurgi, barnortopedi och traumatologi, pediatrisk handkirurgi, barnkirurgi
 • Tuukka Niinimäki, MD, docent
  Ortopedi och traumatologi
 • Jarkko Pajarinen, MD, docent
  Ortopedi och traumatologi
 • Ville Palojärvi, ML
  Invärtesmedicin
 • Markus Parkkinen, MD
  Ortopedi och traumatologi
 • Eero Pekkonen, MD, docent
  Neurologi
 • Sirpa Pöyry, specialtandläkare
  Klinisk tandvård, kariologi, rotbehandling
 • Ville Remes, MD, docent
  Ortopedi och traumatologi
 • Reina Roivainen, MD, docent
  Neurologi
 • Inka Romo, MD
  Invärtesmedicin
 • Juhani Rämö, docent
  Thorax- och blodkärlskirurgi
 • Peter Sainio, MD
  Kirurgi och kirurgisk gastroenterologi
 • Salla Salmenkivi, specialtandläkare, PFC överläkare i odontologi
  Klinisk tandvård, kariologi, rotbehandling
 • Timo Sirola, ML
  Ortopedi och traumatologi
 • Janne Soveri, ML
  Allmänmedicin
 • Jarkko Suomela, ML
  Allmänmedicin
 • Harri Vaalas, OL, specialtandläkare
  Mun- och käkkirurgi
 • Jarkko Vasenius, MD, docent
  Handkirurgi
 • Pekka Vatanen, specialtandläkare
  Protetik, bettfysiologi
 • Jaana Vironen, MD, docent
  Kirurgi
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, docent
  Invärtesmedicin, brådskande vård och behandling, tillgång till vård
 • Hannu Väänänen, MD
  Invärtesmedicin, gastroenterologi
 • Maiju Welling, MD
  Allmänmedicin

 

11.02.2019