Viktiga kontaktuppgifter

Kommunikation (kl. 9–15), tfn 040 450 4700
viestinta(@)vakuutuskeskus.fi

 • PFC:s ställningstaganden, patientsäkerhetsfrågor och allmänna frågor om PFC

  Enhetsdirektör Minna Plit-Turunen, tfn 040 450 4632

 • Ärenden relaterade till ersättningsansvar och förnyelse av patienskadelagen
  Lagstiftningsdirektör Asko Nio, tfn 040 450 4614

 • Tillämpning av patientskadelagen, ersättningsgrunder och utbetalning av ersättningar
   Ersättningschef Elina Muukkonen, tfn 040 450 4604 och enhetsjurist Saija Mäenpää, tfn 040 450 4608

 • Statistik över patientskador
  Informatiker, statistikexpert Saija Lehtinen, tfn 040 450 4581

 • Försäkringsrelaterade frågor
  Kontaktchef Jaana Kekkonen, tfn 040 450 4557

Alla kontaktuppgifter

 

01.06.2016